Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách Nguyễn Đức Hải; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Tổng thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái; Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc; lãnh đạo các ban, bộ, ngành và cán bộ, kiểm toán viên KTNN.

leftcenterrightdel

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ ấn tượng với số liệu 100% các cuộc kiểm toán theo kế hoạch năm 2019 đều kết thúc và có báo cáo kiểm toán trước ngày 31-12-2019; kiến nghị xử lý tài chính 72.837 tỷ đồng, trong đó, kiến nghị tăng thu ngân sách nhà nước là 10.276 tỷ đồng, giảm chi ngân sách nhà nước là 16.829 tỷ đồng. Kết quả này đã góp phần tích cực vào việc siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và góp phần quan trọng vào công cuộc phòng, chống tham nhũng.

Trong năm qua, KTNN đã tập trung bám sát nghị quyết, chủ trương của Đảng, Nhà nước để thực hiện kiểm toán các lĩnh vực nhạy cảm, tiềm ẩn nhiều rủi ro, những vấn đề mà xã hội quan tâm. Qua kiểm toán, cùng với kiến nghị xử lý tài chính, KTNN đã phát hiện nhiều vấn đề bất cập, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ, thay thế 154 văn bản; đã chuyển sang Cơ quan Cảnh sát điều tra 5 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, cung cấp 82 báo cáo kiểm toán, hồ sơ, tài liệu liên quan cho các cơ quan có thẩm quyền để phục vụ điều tra, kiểm tra, giám sát và thực hiện tố tụng; cung cấp nhiều báo cáo chuyên đề phục vụ các kỳ họp của Quốc hội, phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND các địa phương.

Ngoài ra, KTNN đã chủ trì soạn thảo và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan hữu quan chuẩn bị dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN bảo đảm chất lượng để trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ tám với tỷ lệ tán thành đạt 94% tổng số đại biểu, một tỷ lệ rất cao; tích cực xây dựng Chiến lược Phát triển KTNN đến năm 2030 (giai đoạn 2020-2030); áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động; trình độ của đội ngũ cán bộ, kiểm toán viên nhà nước từng bước được nâng lên, ngày càng chuyên nghiệp, trong đó có nhiều thạc sĩ, tiến sĩ, giáo sư, phó giáo sư, có bằng kiểm toán quốc tế, phẩm chất đạo đức tốt, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc hoạt động độc lập, chỉ tuân theo Hiến pháp và pháp luật, trung thực, khách quan, công khai, minh bạch; chủ động hội nhập sâu rộng, thể hiện rõ nét qua việc phát huy tốt vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021 và mở rộng quan hệ hợp tác với nhiều tổ chức, cơ quan kiểm toán có uy tín trên thế giới.

leftcenterrightdel

Chủ tịch Quốc hội trao Huân chương Lao động tặng các tập thể của KTNN.

“Với những kết quả, thành tích nêu trên, KTNN ngày càng tạo được niềm tin với Đảng, Nhà nước và nhân dân. KTNN đã thể hiện rõ nét vai trò của mình, hỗ trợ tích cực cho hoạt động của Quốc hội trong lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội lưu ý với cán bộ, kiểm toán viên KTNN khi về các đơn vị được kiểm toán cần tránh tình trạng chưa kiểm toán đã nhìn đơn vị như có sai phạm, tôn trọng đơn vị và người đứng đầu đơn vị, tránh gây tâm lý nặng nề cho đơn vị được kiểm toán; thực hiện việc kiểm toán theo đúng chức năng, nhiệm vụ, có phân tích, đánh giá và kết luận rõ ràng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao và biểu dương những kết quả, thành tích mà KTNN đã đạt được trong năm 2019.

“Chúng ta vui mừng với những kết quả, thành tích rất đáng vui và tự hào của năm qua, nhưng đồng thời cũng nhận thấy còn những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm cần phải khắc phục và trách nhiệm lớn lao của KTNN, đòi hỏi phải nỗ lực nhiều hơn nữa để có thể tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2020-năm cuối của nhiệm kỳ”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Nhấn mạnh rằng, năm 2020, nước ta có nhiều sự kiện trọng đại, cũng là năm Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN, Chủ tịch AIPA 41, Ủy viên Không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, KTNN tiếp tục đảm nhiệm vai trò làm Chủ tịch ASOSAI, Chủ tịch Quốc hội đề nghị KTNN tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ thường xuyên theo kế hoạch kiểm toán năm 2020 mà Quốc hội đã thông qua và giao nhiệm vụ. Đồng thời, KTNN cần tiếp tục hoàn thiện Chiến lược KTNN giai đoạn 2020-2030 căn cứ vào Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN; tiếp thu ý kiến bước đầu của UBTVQH tại Phiên họp thứ 40 vừa qua; thể hiện đúng quan điểm, chủ trương của Đảng…

Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội lưu ý KTNN luôn bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, quán triệt và thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào hoạt động của KTNN để bảo đảm hoạt động đúng định hướng, xác định đúng mục tiêu, trọng tâm kiểm toán. Tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm toán năm 2020 theo đúng quy định của pháp luật, trong đó, tập trung kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 và các nội dung phục vụ cho đánh giá 5 năm thực hiện Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Trong hoạt động, KTNN và từng kiểm toán viên phải luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, đồng tâm hiệp lực, trách nhiệm, trung thực, bảo đảm nguyên tắc “hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật”. Không ngừng tăng cường sự công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, chính quy, từng bước hiện đại hóa trong hoạt động; bảo đảm công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ; phân tích, đánh giá chính xác nguyên nhân để có giải pháp tăng tỷ lệ thực hiện kết luận, kiến nghị của KTNN.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu KTNN khẩn trương triển khai kế hoạch thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán nhằm đem lại sự phát triển đột phá, tham gia vào sự phát triển của nền kinh tế số và thích ứng linh hoạt với sự thay đổi nhanh chóng của cách mạng công nghiệp 4.0. Kiện toàn công tác cán bộ, xây dựng, đào tạo đội ngũ công chức, kiểm toán viên trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, có đạo đức nghề nghiệp trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiến thức, kinh nghiệm phong phú, tính chiến đấu cao, kỹ năng nghiệp vụ thuần thục, phương pháp công tác khoa học, sâu sát, thận trọng. Tiếp tục thực hiện tốt vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021. Không ngừng mở rộng quan hệ hợp tác với nhiều tổ chức, cơ quan kiểm toán có uy tín trên thế giới nhằm nâng cao vị trí, hình ảnh của KTNN Việt Nam trên trường quốc tế cũng như có điều kiện tiếp cận nội dung, phương pháp, kỹ thuật kiểm toán hiện đại, tiên tiến trên thế giới.

leftcenterrightdel

Tổng KTNN Hồ Đức Phớc phát biểu tại hội nghị.

Thay mặt KTNN, Tổng KTNN Hồ Đức Phớc cảm ơn sự quan tâm của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Quốc hội, tạo điều kiện để KTNN có bước phát triển vượt bậc, khẳng định vị thế là công cụ hữu hiệu của Đảng và Nhà nước trong kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công và tài sản công. Trân trọng tiếp thu ý kiến của Chủ tịch Quốc hội, Ban cán sự Đảng KTNN sẽ chỉ đạo KTNN hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Quốc hội giao.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao Huân chương Lao động tặng các tập thể, cá nhân của KTNN có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Tin, ảnh: CHIẾN THẮNG