Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Điện Biên, đồng chí Phạm Đức Toàn, Bí thư Huyện ủy đã ôn lại chặng đường lịch sử 70 năm vẻ vang nhưng vô cùng khó khăn, gian khổ của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện. Xuyên suốt 70 năm lịch sử, tổ chức Đảng đã chỉ đạo, dẫn dắt, đưa huyện Điện Biên vượt nhiều khó khăn, phát triển đi lên, từ giai đoạn tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp; xây dựng chủ nghĩa xã hội và góp phần vào kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; thực hiện đường lối đổi mới của Đảng. 

Thành quả đạt được, đó là từ 1 chi bộ với 3 đảng viên, đến nay Đảng bộ huyện Điện Biên đã có 62 đảng bộ, chi bộ trực thuộc, 385 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở với hơn 5.600 đảng viên. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng và phát triển ở tất cả các ngành, lĩnh vực; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt gần 32 triệu đồng/người/năm. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được củng cố vững chắc, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội.

leftcenterrightdel
Đồng chí Lê Thành Đô, Phó bí thư Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh gắn Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Điện Biên.

Chúc mừng Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân huyện Điện Biên, đồng chí Lê Thành Đô, Phó bí thư Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Để huyện Điện Biên tiếp tục xây dựng, phát triển hơn nữa cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khai thác và phát huy hiệu quả mọi nguồn lực, tiềm năng, lợi thế để đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đặc biệt là tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch và xây dựng các chương trình, dự án đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, tăng cường thu hút đầu tư để xây dựng và phát triển toàn diện kinh tế-xã hội; đẩy mạnh phát triển các mặt văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên…

leftcenterrightdel
Đồng chí Lê Thành Đô, Phó bí thư Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh tặng Ban CHQS huyện Điện Biên.

Ghi nhận thành tích xuất sắc trong suốt chặng đường đó, ngày 23-7-2020, Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 1230/QĐ-CTN về việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Điện Biên. UBND tỉnh trao Bằng khen tặng Ban CHQS huyện Điện Biên vì đã có thành tích xuất sắc trong thi đua nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang huyện.

Tin, ảnh: PHẠM KIÊN - ĐỨC HẠNH