Dự hội nghị có các đồng chí báo cáo viên Trung ương, đại diện một số vụ, đơn vị của Ban Tuyên giáo Trung ương; báo cáo viên cấp tỉnh và các đồng chí thuộc các đơn vị tham mưu về lĩnh vực tuyên giáo của các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông tin chuyên đề “Tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm 2020”, trong đó nhấn mạnh và đánh giá những ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến các lĩnh vực của đời sống xã hội; các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội trong trạng thái bình thường mới… Qua đó giúp các cơ quan tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên nắm rõ chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước, đẩy mạnh tuyên truyền tới các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm 2020…

Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đã thông tin chuyên đề “Tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước 6 tháng đầu năm 2020; dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại 6 tháng cuối năm 2020”.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hùng đề nghị, trên cương vị công tác của mình, các đồng chí báo cáo viên, cán bộ làm công tác tuyên giáo cần đẩy mạnh tuyên truyền đến các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là từng cơ quan, đơn vị mình công tác các nội dung về tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm 2020; hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước 6 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ công tác đối ngoại 6 tháng cuối năm 2020… trên cơ sở bám sát nhiệm vụ trọng tâm của địa phương mình, ngành mình, lĩnh vực của mình nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền, sát thực tiễn.

Định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, đồng chí Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh: Tiếp tục quan tâm tuyên truyền về kết quả tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, tập trung tuyên truyền các kinh nghiệm trong xây dựng văn kiện đại hội, cụ thể trong đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ, xác định các khâu đột phá… và trong công tác nhân sự; quán triệt đầy đủ, sâu sắc Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, các bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước… Cùng với đó, tập trung tuyên truyền Chỉ thị số 45 ngày 20-6-2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, lựa chọn đại biểu xứng đáng là đại biểu của dân, do dân, vì dân; về nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế-xã hội; tập trung tuyên truyền kỷ niệm 73 năm Ngày thương binh-Liệt sĩ (27-7-1947/27-7-2020), 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (1-8-1930/1-8-2020)…

Tin, ảnh: THU THỦY