Phát biểu khai mạc, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình Khóa XVI Nguyễn Tiến Thành cho biết, đây là kỳ họp đầu tiên của HĐND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ mới nhằm kiện toàn bộ máy của HĐND, UBND tỉnh theo luật định.

Tại Kỳ họp, các đại biểu đã nghe Ủy ban Bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử và tiến hành các thủ tục xác nhận tư cách đại biểu đối với 62 đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII; nghe Ủy ban MTTQ tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong cuộc cuộc bầu cử vừa qua; xem xét, quyết định kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh trong năm 2021; xem xét, quyết định nội quy hoạt động của HĐND tỉnh Khóa XVII.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Khắc Định phát biểu tại Kỳ họp.

HĐND tỉnh đã bầu Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI Nguyễn Tiến Thành tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII. Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khóa XVI Đặng Thanh Giang, Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường Nguyễn Xuân Khánh được bầu giữ chức Phó chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XVII.

HĐND tỉnh Thái Bình cũng tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo UBND tỉnh. Cụ thể, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI Nguyễn Khắc Thận tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII. Các Phó chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI: Nguyễn Quang Hưng, Trần Thị Bích Hằng, Lại Văn Hoàn tiếp tục được đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII.

Phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh sau kỳ họp này cần khẩn trương ổn định tổ chức, sắp xếp cán bộ, kiện toàn bộ máy của chính quyền tỉnh; sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc; xây dựng chương trình công tác, phân công nhiệm vụ của tập thể, từng thành viên trong Thường trực HĐND, UBND tỉnh, các Ban và Tổ đại biểu HĐND tỉnh; đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành để bảo đảm HĐND, UBND và các cơ quan thuộc chính quyền các cấp trong tỉnh hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả. Thường trực HĐND, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh cần tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng kỳ họp, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị theo thẩm quyền.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Khắc Định chúc mừng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Bình.

Đồng chí Nguyễn Khắc Định mong các vị đại biểu HĐND tỉnh chủ động nghiên cứu, bám sát thực tiễn sinh động của cuộc sống; nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản pháp luật có liên quan, các nghị quyết của Tỉnh ủy, nghị quyết của HĐND tỉnh, tham gia tích cực, có hiệu quả vào hoạt động của HĐND; gương mẫu chấp hành pháp luật, thực hiện tốt chương trình hành động đã báo cáo với cử tri; thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, nắm bắt và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với cấp có thẩm quyền; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri và nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Khắc Định cũng đề nghị HĐND tỉnh Thái Bình tiếp tục phát huy những kinh nghiệm và thành tựu đạt được, vượt qua mọi khó khăn, trở ngại, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần thiết thực xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát triển kinh tế nhanh và bền vững gắn với bảo vệ môi trường, chú trọng phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; phấn đấu xây dựng tỉnh Thái Bình ngày càng phát triển vững mạnh, đạt và vượt các mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh Khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã đề ra.

CHIẾN THẮNG