Theo Quyết định số 2346-QĐ/TW ngày 16-9-2020 của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020, Bộ Chính trị quyết định: Đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ KH&CN thôi giữ chức Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ KH&CN; điều động, phân công, chỉ định đồng chí tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020. Tại hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã trao Quyết định cho đồng chí Chu Ngọc Anh.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nhấn mạnh, để bảo đảm sự lãnh đạo của Trung ương, yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của TP Hà Nội, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, chỉ định đồng chí Chu Ngọc Anh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020. Bộ Chính trị tin tưởng đồng chí Chu Ngọc Anh sẽ tiếp tục kế thừa thành quả của các thế hệ lãnh đạo đi trước, cùng tập thể Thường trực, Ban Chấp hành Đảng bộ và nhân dân thành phố đoàn kết, thống nhất, chung tay, chung sức thực hiện thành công Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Tại hội nghị, Phó bí thư Thành ủy Hà Nội Chu Ngọc Anh khẳng định, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, sẽ luôn nỗ lực phấn đấu, cầu thị, đoàn kết; khơi nguồn tinh thần lao động sáng tạo, nhiệt huyết và hiệu quả của toàn thể cán bộ công chức, viên chức và nhân dân. Đồng thời, nỗ lực huy động mọi nguồn lực, phát huy ý chí của Đảng bộ và nhân dân để phát triển kinh tế-xã hội Thủ đô toàn diện và bền vững.

NGUYỄN VŨ