Phát biểu tại đại hội, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương những thành tựu nổi bật, toàn diện trong phát triển kinh tế-xã hội và kết quả, thành tích trong công tác TĐ-KT của tỉnh Bắc Giang 5 năm qua. Theo đồng chí Phó chủ tịch nước, Bắc Giang cần tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng; tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về TĐ-KT. Tỉnh triển khai sâu rộng các phong trào thi đua, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng, sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nhất là nguồn lực con người, khoa học công nghệ... vào phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

Tại đại hội, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất và Huân chương Lao động hạng Ba tặng hai cá nhân của tỉnh Bắc Giang.

TTXVN