Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Vượng đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Thuận đạt được trong nhiệm kỳ qua. Mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức như tình hình dịch bệnh, biến đổi khí hậu... nhưng Đảng bộ và nhân dân Bình Thuận đã có nhiều cố gắng vượt qua để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội đã đề ra.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Trần Quốc Vượng lưu ý tỉnh Bình Thuận cần tập trung rà soát lại vấn đề quy hoạch, đặc biệt là việc quản lý tài nguyên khoáng sản đất đai; chú ý công tác bảo vệ môi trường khu vực Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân tại huyện Tuy Phong. Cần chủ động hơn nữa công tác tích trữ nước, chống hạn hán, bảo đảm đủ nguồn nước cho người dân sử dụng vào mùa khô; đẩy mạnh công tác giữ rừng và tăng độ che phủ rừng. Đồng chí nhấn mạnh, Đảng bộ tỉnh phải quan tâm thường xuyên công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, chú trọng xây dựng đoàn kết nội bộ, thực hiện quy chế tập trung dân chủ… Bên cạnh đó, Đảng bộ tỉnh Bình Thuận tập trung rà soát, chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng bộ tỉnh theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Nhân sự cho đại hội phải đúng tiêu chuẩn, kiên quyết không lựa chọn những cán bộ có biểu hiện suy thoái, gây mất đoàn kết nội bộ, tham nhũng...

TTXVN