Qua thảo luận, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất cho rằng, công tác xây dựng pháp luật được tiếp tục đổi mới, sự phối hợp giữa các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan của Chính phủ cũng như các cơ quan liên quan chặt chẽ hơn, các cơ quan đã cùng nhau lắng nghe, cùng nhau tiếp thu. Trách nhiệm của cơ quan trình, cơ quan thẩm tra đã được nâng lên rõ rệt. Các vấn đề lớn của từng dự án Luật được tranh luận thấu đáo, tính phản biện ngày càng cao, dẫn đến kết quả các dự án luật được thông qua với tỉ lệ cao. Tuy nhiên, tính dự báo trong chương trình xây dựng chưa cao nên việc rút, lùi, bổ sung diễn ra liên tục hằng năm...

Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng thống nhất với nguyên tắc có điều chỉnh chương trình 2019 nhưng không được xáo trộn những chương trình đã được quyết định, chỉ đưa ra khỏi chương trình những dự án Luật nào chưa bảo đảm chất lượng, chưa đủ điều kiện để trình ra Quốc hội.

Việc điều chỉnh chương trình 2019 đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai là nội dung được nhiều thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội quan tâm, thảo luận. Theo Nghị quyết số 57/2018/QH14, dự án Luật này thuộc Chương trình năm 2019 (cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7, thông qua tại Kỳ họp thứ 8). Tuy nhiên, đến nay, Chính phủ đề nghị rút ra khỏi chương trình năm 2019 vì cho rằng hiện nội dung còn một số vấn đề phức tạp, cần có thêm thời gian để nghiên cứu, chuẩn bị và đánh giá kỹ hơn, như các vấn đề: Đất cơ sở tôn giáo; người nước ngoài mua nhà ở gắn liền với đất ở; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo có liên quan đến đất đai; quy hoạch sử dụng đất, thu hồi đất, kinh tế đất, tích tụ tập trung đất đai; căn hộ khách sạn, căn hộ văn phòng, nhà ở khách sạn…

Bên cạnh đó, ngày 6-9-2018, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 36-KL/TW về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XI, trong đó Bộ Chính trị chưa đặt ra yêu cầu về sửa đổi, bổ sung ngay Luật Đất đai mà giao Ban Cán sự Đảng Chính phủ “chỉ đạo kịp thời việc sửa đổi, bổ sung các văn bản dưới Luật và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai”. Chính phủ đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục nghiên cứu, phân tích, đánh giá toàn diện các quy định của Luật Đất đai hiện hành và định hướng sửa đổi Luật, trình Chính phủ sau năm 2020.

leftcenterrightdel
Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành nội dung phiên họp. Ảnh: quochoi.vn.

Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đồng ý với đề nghị của Chính phủ là lùi song đề nghị cần xác định mốc thời gian cụ thể: Theo đó, đầu năm 2020, trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu về dự án luật này.

Nhấn mạnh đất đai có sự ảnh hưởng tới toàn dân, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng thống nhất với việc lùi sang đầu năm 2020; đề nghị Chính phủ phải có tổng kết, đánh giá việc thực hiện Luật Đất đai trong thời gian qua cũng như tác động của việc sửa, ban hành những chính sách mới trong luật này đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.  

Ngoài ra, thống nhất cho rằng Bộ luật Lao động có vai trò quan trọng, liên quan đến quyền lợi của người lao động, vừa đáp ứng yêu cầu hội nhập, thể hiện cam kết của Việt Nam với quốc tế, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị, Chính phủ cần khẩn trương thực hiện nghiên cứu về việc hoàn thiện hồ sơ dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi), nếu có lùi thì cũng lùi đến Kỳ họp thứ 8 để trình ra Quốc hội thảo luận, cho ý kiến lần đầu.

Bên cạnh đó, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp được Chính phủ và Ủy ban Tư pháp đề nghị bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8, thông qua tại Kỳ họp thứ 9. Bởi theo Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga, đây là luật quan trọng trong lĩnh vực tư pháp, và qua tổng kết cho thấy, giám định pháp y không có vấn đề lớn, song giám định tư pháp ở mảng liên quan đến các vụ án kinh tế, vụ án tham nhũng là một vấn đề. Hiện nay, việc điều tra, truy tố, xét xử ở vụ án kinh tế, tham nhũng gặp khá nhiều khó khăn, mà một nguyên nhân được báo cáo của Chính phủ đưa ra trong nhiều năm qua là công tác giám định trị giá tài sản tham nhũng vướng mắc, song chưa có giải pháp khắc phục. Tại Kết luận phiên họp thứ 15, Ban Chỉ đạo Trung ương Phòng chống tham nhũng cũng đề nghị sớm chỉ đạo sửa đổi Luật Giám định tư pháp. Ủy ban Tư pháp đồng tình với việc bổ sung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp vào năm 2019 nhằm đáp ứng nhu cầu phòng chống tham nhũng.

Phát biểu kết luận nội dung thảo luận, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tán thành việc đưa khỏi chương trình năm 2019 với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường; lùi thời gian trình 1 kỳ họp, từ cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7 sang cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8 đối với Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp; bổ sung vào chương trình năm 2019 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh Bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định Tư pháp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống thiên tai và Luật Đê điều; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng và bổ sung vào năm 2019 dự án Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi).

Đồng thời, điều chỉnh Luật Khám bệnh, chữa bệnh lùi 2 kỳ họp, từ trình xin ý kiến vào Kỳ họp thứ 7 sang xin ý kiến vào Kỳ họp thứ 9. Không bổ sung Luật Thi đua khen thưởng vào chương trình năm 2019 mà đưa vào cuối năm 2020. Về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, đa số ý kiến đồng ý với đề nghị đầu năm 2020 trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu.

Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị Uỷ ban Pháp luật và Bộ Tư pháp hoàn thiện lại dự thảo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và hoàn chỉnh dự kiến danh mục cụ thể để báo cáo trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7.

* Cũng trong chương trình làm việc sáng cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, quyết định việc điều chỉnh địa giới hành chính 5 xã và giải thể 1 xã của huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai; thành lập 5 phường thuộc thị xã Long Khánh và thành lập thành phố Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai.

PHƯƠNG HẰNG