Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Chính đánh giá cao kết quả đạt được của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong thời gian qua; nhấn mạnh kết quả đó là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các đoàn thể và nhân dân trong tỉnh để Bạc Liêu có cơ sở sớm trở thành tỉnh khá trong khu vực. Công tác xây dựng Đảng được coi trọng, hiệu quả, hiệu lực. Tỉnh nghiêm túc triển khai các nghị quyết của Đảng, quy định của Nhà nước; tăng cường đoàn kết nội bộ, đoàn kết thống nhất trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ; giữ được ổn định chính trị, an ninh nông thôn, an toàn xã hội được bảo đảm; đời sống nhân dân được nâng lên rõ nét…

Đồng chí Phạm Minh Chính lưu ý, thời gian tới, tỉnh Bạc Liêu cần xây dựng chiến lược, quy hoạch bài bản trong phát triển kinh tế-xã hội; quy hoạch hạ tầng của tỉnh gắn với quy hoạch chiến lược liên kết vùng để tạo ra phát triển lâu dài, bền vững. Tỉnh cần làm tốt công tác đánh giá cán bộ, bố trí cán bộ phù hợp gắn với công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ; chống chạy chức, chạy quyền, không để người yếu kém về năng lực, đạo đức tham gia vào cấp ủy.

TTXVN