Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch-Tổng thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị.

Tham dự hội nghị có các Phó chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam: Trương Thị Ngọc Ánh, Ngô Sách Thực, Nguyễn Hữu Dũng, Phùng Khánh Tài; đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Dân vận Trung ương cùng 1.524 đại biểu tại các điểm cầu trên cả nước.

Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá kết quả công tác mặt trận 6 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; quán triệt, triển khai Nghị quyết chuyên đề “Đẩy mạnh vận động toàn dân phát triển kinh tế - xã hội và tiếp tục phòng, chống, khắc phục tác động của dịch bệnh Covid-19” được Hội nghị lần thứ 2 Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam khóa 9 thống nhất ban hành ngày 3-7-2020.

leftcenterrightdel

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Trần Thanh Mẫn ghi nhận, hoan nghênh và cảm ơn Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố đã triển khai kịp thời, bài bản, sáng tạo, xác định được trọng tâm, trọng điểm trong công việc; phối hợp tốt hơn, kết quả cụ thể, rõ ràng hơn, nhất là trong phòng, chống dịch Covid-19, như Kết luận 160 của Thường trực Ban Bí thư đánh giá Mặt trận không còn hình thức, hành chính hóa, chậm đổi mới; hoạt động có chuyển biến tích cực; trách nhiệm của Nhà nước đối với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội được đề cao; sự đoàn kết, thống nhất, phối hợp đồng bộ giữa Đảng, Nhà nước, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội được tăng cường.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Hầu A Lềnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2020 và quán triệt triển khai Nghị quyết về vận động toàn dân tích cực khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Theo đó 6 tháng đầu năm, bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước và tình hình các tầng lớp nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội IX MTTQ Việt Nam, Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2020 của UBTƯMTTQ Việt Nam. Công tác Mặt trận đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện, hiệu quả, đặc biệt là tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 6 tháng cuối năm công tác mặt trận tập trung vào 5 nội dung chính: Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước; thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tăng cường giám sát và phản biện xã hội, tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh; tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân; tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam.

leftcenterrightdel

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác mặt trận 6 tháng đầu năm. Mặt trận đã nỗ lực, trách nhiệm, sáng tạo, chủ động, có nhiều đổi mới nên công tác mặt trận đã đạt được những kết quả tích cực, đặc biệt là trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Nhấn mạnh đến việc ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị MTTQ Việt Nam tiếp tục nỗ lực, đổi mới hoạt động để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm 2020, trong đó có tập trung làm tốt hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập MTTQ Việt Nam, phối hợp với Ban Dân vận Trung ương làm tốt công tác đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

leftcenterrightdel

Các đại biểu tham dự hội nghị trao đổi.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu thảo luận làm rõ hơn những kết quả nổi bật, hạn chế yếu kém, bài học kinh nghiệm, những vướng mắc trong tổ chức hoạt động và đề xuất, kiến nghị để công tác mặt trận trong thời gian tới được hiệu quả hơn. Nhiều đại biểu đã tập trung đề xuất, kiến nghị để việc ủng hộ phòng, chống Covid-19 được thuận lợi, hiệu quả và việc hỗ trợ cho người dân thuận lợi, chính xác, thiết thực.

Tin, ảnh: XUÂN DŨNG