QĐND - Đại hội Đảng bộ Quân chủng Hải quân (QCHQ) được Thường vụ Quân ủy Trung ương (QUTƯ) chọn tổ chức trước để rút kinh nghiệm trong toàn Đảng bộ Quân đội. Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT) và Trung tướng Phương Minh Hòa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên QUTƯ, Phó chủ nhiệm TCCT dự và chỉ đạo đại hội. Diễn ra từ ngày 8 đến 10-7, Đại hội Đảng bộ QCHQ đã tiến hành đúng thủ tục, quy trình, nguyên tắc, hoàn thành tốt các nội dung, đạt mục đích yêu cầu đề ra. Cán bộ chủ trì trúng cấp ủy với số phiếu cao.

Chuẩn bị các dự thảo báo cáo chu đáo

Phát biểu đóng góp vào dự thảo Báo cáo Chính trị của Đảng ủy QCHQ, Đại tá Phan Tuấn Hùng, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã thẳng thắn phân tích kỹ các ưu điểm, tồn tại, nguyên nhân cũng như phương hướng, mục tiêu lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ QCHQ vững mạnh. Các nhận định, đánh giá của Đại tá Phan Tuấn Hùng đều có ví dụ liên hệ sát thực tiễn đơn vị. Ý kiến phát biểu của Đại tá Phan Tuấn Hùng được Thượng tướng Ngô Xuân Lịch đánh giá cao.

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch và các đại biểu tham quan khu trưng bày các sản phẩm chào mừng đại hội.

Không riêng ý kiến của Đại tá Phan Tuấn Hùng, mà hầu hết các ý kiến phát biểu tại Đại hội Đảng bộ QCHQ (cả tham gia đóng góp vào dự thảo văn kiện của cấp trên và cấp mình) đều có nội dung sâu sắc, ngắn gọn. Sở dĩ có nhiều ý kiến phát biểu đạt chất lượng cao, theo Chuẩn đô đốc Đinh Gia Thật, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy QCHQ, chính là xuất phát từ công tác chuẩn bị văn kiện chu đáo, chặt chẽ, khoa học, phát huy được trí tuệ của cán bộ, đảng viên và quần chúng. Điều này thể hiện rõ nhất là, sau khi Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng hoàn chỉnh đề cương sơ lược, đề cương chi tiết dự thảo văn kiện đại hội, đã gửi đến từng tổ chức đảng trực thuộc tham gia đóng góp, sau đó tiếp tục chỉnh sửa nhiều lần. Các cấp ủy đảng trực thuộc phân công cấp ủy, đảng viên nghiên cứu, chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung phát biểu thảo luận tại đại hội.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết: Công tác chuẩn bị các dự thảo báo cáo, cũng như xác định trách nhiệm của đảng viên tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị của cấp ủy các cấp được Thường vụ Đảng ủy QCHQ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác chuẩn bị đại hội. Cụ thể, ngay sau khi Thường vụ QUTƯ tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn về đại hội đảng, Thường vụ Đảng ủy QCHQ đã tổ chức hội nghị trực tuyến với 7 điểm cầu để nghiên cứu, quán triệt học tập các văn bản của trên và cấp mình về đại hội đảng các cấp cho cán bộ chủ trì, cấp ủy viên và cơ quan chính trị các cấp. Thường vụ Đảng ủy QCHQ cũng chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tổ chức quán triệt, học tập các nội dung trong chỉ thị, hướng dẫn về đại hội đảng... cho mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng. Đối với các đơn vị hoạt động độc lập, phân tán, các tàu đi làm nhiệm vụ trên biển, các đảo, nhà giàn, cấp ủy cấp trên phân công các đồng chí cấp ủy viên cùng cấp trực tiếp đến tận nơi phổ biến, quán triệt cho cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị. Đảng ủy QCHQ xác định: Để tạo cơ sở cho công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Quân chủng bảo đảm chặt chẽ, đúng hướng dẫn, có chất lượng, phải bắt đầu từ kết quả đại hội của các đảng bộ trực thuộc. Bởi vậy, Đảng ủy QCHQ đã chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ cấp mình sát với yêu cầu nhiệm vụ, xác định rõ thời gian hoàn thành; quá trình thực hiện kịp thời điều chỉnh phương án nhân sự; bổ sung, hoàn chỉnh nội dung các dự thảo báo cáo sát tình hình và yêu cầu nhiệm vụ; bảo đảm vừa tiến hành đại hội, vừa lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ... Cùng với đó, Thường vụ Đảng ủy QCHQ cũng thường xuyên nắm, bám sát diễn biến tư tưởng bộ đội, phát hiện, kịp thời giải quyết những vướng mắc nảy sinh; đẩy mạnh công tác thi đua tuyên truyền, định hướng tư tưởng, tạo sự đồng thuận cao trong đảng bộ và quân chủng.

Song song với quá trình chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc tổ chức đại hội, Thường vụ Đảng ủy QCHQ thành lập các tiểu ban giúp việc đại hội. Trên cơ sở công tác tham mưu của các tiểu ban, Thường vụ và Đảng ủy QCHQ đã họp 6 phiên để thông qua các nội dung: Dự thảo Báo cáo Chính trị, tự kiểm điểm của Đảng ủy QCHQ nhiệm kỳ 2010-2015, dự thảo nghị quyết đại hội, dự kiến nhân sự... xác định cụ thể thời gian thảo luận từng loại văn bản, báo cáo; thời gian bầu cử và các nội dung khác hợp lý, cân đối. Nhờ có tính chủ động, chuẩn bị chặt chẽ, nên dự thảo báo cáo chính trị có tính khái quát cao, gồm hai phần rõ ràng, dung lượng phù hợp. Báo cáo chính trị đã rút ra 6 bài học kinh nghiệm chủ yếu trong lãnh đạo xây dựng quân chủng vững mạnh; xác định cụ thể các nhóm giải pháp chính, tập trung xây dựng quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Nội dung kiểm điểm của đảng ủy đã nêu bật những ưu điểm, đồng thời thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế... tạo cơ sở để các đại biểu nghiên cứu, tham gia ý kiến đạt chất lượng cao, bảo đảm cả về chất lượng ý kiến và thời gian phát biểu ý kiến (bình quân mỗi ý kiến phát biểu khoảng 10 phút). 

Công tác nhân sự chủ động đi trước

Tại Đại hội Đảng bộ QCHQ lần thứ XII, các đại biểu đại diện cấp ủy của 36 đầu mối trực thuộc QUTƯ đến dự đã rất ấn tượng với phần bầu cử. Ngoài việc điều hành khoa học, nhịp nhàng của Đoàn chủ tịch đối với nội dung bầu cử, thì kết quả bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ QCHQ lần thứ XII đã khẳng định ý thức, trách nhiệm cao của từng đại biểu. Trên cơ sở công tác nhân sự được chuẩn bị chu đáo, nên cán bộ chủ trì trúng số phiếu cao. Các đồng chí trúng cử ban chấp hành khóa mới có tỷ lệ phiếu bầu đạt từ 97,69% đến 100%, không có phiếu không hợp lệ. Đánh giá về kết quả bầu cử, Trung tướng Phương Minh Hòa cho rằng: “Trách nhiệm của đại biểu trong bầu cử được đề cao. Đại hội tiến hành bầu cử đúng quy định và quy chế bầu cử trong Đảng, đạt kết quả tốt”.

Để có được kết quả đó, theo Chuẩn đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tư lệnh QCHQ, là do Đảng ủy Quân chủng đã làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự. Tìm hiểu chúng tôi được biết, từ quý III-2014, Ban Thường vụ Đảng ủy QCHQ đã rà soát chất lượng đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp trong toàn quân chủng. Căn cứ tiêu chuẩn cấp ủy viên cùng cấp, tiêu chuẩn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên, độ tuổi, trình độ năng lực, uy tín gắn với quy hoạch cán bộ, quân chủng và các đơn vị trực thuộc đã điều động, bổ nhiệm và đề nghị cấp trên điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ trì các cấp. Việc kiện toàn, sắp xếp bổ nhiệm cán bộ chủ trì các cấp của quân chủng gắn với công tác nhân sự cấp ủy khóa mới, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị; tạo điều kiện cho cán bộ trẻ phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành. Nhờ chuẩn bị tốt về nhân sự cấp ủy, nên 100% cán bộ chủ trì ở các cơ quan, đơn vị trong quân chủng đều trúng cử với sự tín nhiệm cao. 

Nhận xét về quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội của Đảng bộ QCHQ, Tổ công tác của TCCT đánh giá: Đảng ủy QCHQ đã làm tốt công tác chuẩn bị đại hội; tổ chức đại hội nghiêm túc, đúng kế hoạch, đúng nguyên tắc, thủ tục; chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, thi đua trước, trong và sau đại hội. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc quân chủng đã phát động Phong trào thi đua với chủ đề: “70 ngày hành động kiểu mẫu; dân chủ, trí tuệ, đổi mới, sáng tạo, an toàn” lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội Đảng bộ Quân chủng và kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9, với các chỉ tiêu cụ thể, thiết thực. Công tác điều hành của Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Kiểm phiếu bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, thủ tục, nguyên tắc; không khí thảo luận sôi nổi, thể hiện tính chiến đấu, tự phê bình và phê bình cao.

Trên cơ sở thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ QCHQ  lần thứ XII, Trung tướng Phương Minh Hòa đề nghị: Cấp ủy các cấp trực thuộc QUTƯ tiếp tục quán triệt sâu sắc, nắm vững các chỉ thị, hướng dẫn của trên về công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội, nhất là những vấn đề mới. Cấp ủy các cấp cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra hoàn thành mọi công tác chuẩn bị. Nơi nào còn vướng mắc bất cập phải kịp thời báo cáo xin ý kiến Thường vụ QUTƯ và TCCT, khi thấy đủ điều kiện mới tiến hành đại hội. Nếu có những vấn đề phát sinh tại đại hội phải kịp thời xin ý kiến của Thủ trưởng cấp trên dự để có giải pháp xử lý phù hợp; kiên quyết không để bất ngờ về nhân sự. Về thảo luận các văn kiện của Trung ương tập trung vào những vấn đề trọng tâm, những vấn đề mới, những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau, nhất là lĩnh vực quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng. Đối với dự thảo Báo cáo Chính trị của QUTƯ, đại hội dành thời gian thảo luận tham gia vào những nhận định, đánh giá của QUTƯ về những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, kinh nghiệm trong thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ qua; đi sâu vào những chủ trương định hướng lớn và mục tiêu, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện, nhất là những vấn đề có liên quan đến chức năng nhiệm vụ của đảng bộ và cơ quan, đơn vị mình. Quá trình thảo luận báo cáo chính trị cấp mình, tập trung thảo luận theo gợi ý của Thường vụ QUTƯ khi thông qua văn kiện; chú ý làm rõ khuyết điểm, nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân các cấp, các ngành, để có biện pháp khắc phục và đi sâu thảo luận các giải pháp thực hiện phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới.

 “Đảng bộ QCHQ tổ chức đại hội trước đã thành công, khẳng định trách nhiệm, sự nỗ lực cố gắng trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện của đảng ủy, chỉ huy các cấp và toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng trong quân chủng. Đây là cơ sở để Thường vụ QUTƯ và TCCT rút kinh nghiệm để chỉ đạo các đảng bộ đại hội sau đạt kết quả tốt”, Trung tướng Phương Minh Hòa khẳng định.

Bài và ảnh: MINH ĐĂNG