leftcenterrightdel
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại phiên khai mạc. 

Phát biểu tại phiên khai mạc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho biết, với tinh thần trách nhiệm trước cử tri Thủ đô, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND thành phố đã tổ chức 15 kỳ họp, trong đó có 10 kỳ họp thường kỳ và 5 kỳ họp không thường kỳ. Qua đó, đã ban hành 151 nghị quyết, trong đó có 80 nghị quyết chuyên đề. Các nghị quyết đã thể chế hóa được những cơ chế, chính sách và các biện pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương theo đúng thẩm quyền, có nhiều chính sách đặc thù riêng của thành phố nhằm tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, thể hiện tính nhân văn sâu sắc của Thủ đô.

leftcenterrightdel
Đồng chí Vương Đình Huệ phát biểu tại kỳ họp.

Tại kỳ họp này, HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét, thảo luận thông qua nhiều nội dung quan trọng, như: Đánh giá về tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, tài chính, ngân sách, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; xem xét ban hành 13 nghị quyết, trong đó có 12 nghị quyết chuyên đề và 1 nghị quyết kiện toàn công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Các nghị quyết ban hành sẽ là những cơ chế, chính sách, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội.

leftcenterrightdel
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu dự kỳ họp.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị, tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND thành phố cần đánh giá, phân tích chính xác tình hình, làm rõ ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân nhằm đề xuất các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế bền vững, đồng thời quyết tâm cao nhất để hoàn thành mục tiêu trong kế hoạch. Đẩy mạnh giải ngân, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, giải quyết vướng mắc trong thủ tục hành chính; đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, các công trình trọng điểm.

leftcenterrightdel
Quang cảnh kỳ họp.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị, thành phố cần có các giải pháp quyết liệt, thận trọng, nhưng linh hoạt trong chỉ đạo điều hành, phù hợp với tình hình thực tế để phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô. Chuyển đổi phù hợp cơ chế kiểm tra, giám sát từ tiền kiểm sang hậu kiểm, gắn với minh bạch hóa các chế tài xử lý có đủ mức độ răn đe; giảm số lượng, tránh chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Từ đó, lựa chọn, bầu ra được những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tin tưởng, Kỳ họp thứ 15 của HĐND TP Hà Nội sẽ là kỳ họp kết tinh trí tuệ, dân chủ, đổi mới, xem xét, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển của thành phố năm 2020 và cả nhiệm kỳ.

Tin, ảnh: NGUYỄN VŨ - TTXVN