Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 977/QĐ-TTg về việc giao quyền Bộ trưởng Bộ Y tế đối với đồng chí Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế. 

Trước đó, tại Quyết định 976/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định đồng chí Vũ Đức Đam, Phó thủ tướng Chính phủ thôi trực tiếp điều hành các công việc thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Y tế theo Quyết định 1780/QĐ-TTg ngày 10-12-2019 của Thủ tướng Chính phủ.

TTXVN