Báo cáo đề dẫn hội thảo, Thiếu tướng Phạm Tiến Dũng, Chính ủy học viện nhấn mạnh: Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các nhà trường quân đội đã tích cực hoàn thiện mục tiêu, đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc, yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và chủ động hội nhập quốc tế trong điều kiện toàn cầu hóa và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Nhiều cơ sở đào tạo của quân đội trở thành điểm sáng, địa chỉ tin cậy về giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học được các cấp, các ngành và nhân dân cả nước ghi nhận.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội thảo. 

Tại hội thảo, các tướng lĩnh, nhà khoa học trong và ngoài quân đội đã tập trung thảo luận, làm rõ một số vấn đề chủ yếu, đó là: Quan điểm của Nghị quyết Đại hội XIII về giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học; làm sáng tỏ sự phát triển nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Tập trung nghiên cứu làm rõ những nội dung về lĩnh vực quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, làm rõ sự phát triển tư duy bảo vệ Tổ quốc, về tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới; chủ động ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa; về chủ động phòng ngừa, ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống. Những điểm mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Làm rõ những phát triển mới, những đột phá về công tác giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn quân sự của Học viện Chính trị; đổi mới tư duy về diễn tập chiến thuật đáp ứng yêu cầu đào tạo chính ủy trung, sư đoàn của học viện...

Phát biểu kết luận hội thảo, Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Bạo, Giám đốc Học viện Chính trị khẳng định: Các bài tham luận và ý kiến trình bày tại hội thảo đều biểu thị sự nhất trí, tin tưởng vào đường lối, quan điểm và quyết tâm của Đảng. Với niềm vui thành công của đại hội, niềm tin tưởng sâu sắc và ý chí, khát vọng vào tương lai tươi sáng của dân tộc, đồng thời với trách nhiệm cao của cán bộ, đảng viên, Ban Tổ chức hội thảo mong muốn các đồng chí đại biểu, các nhà khoa học tham gia hội thảo, tiếp tục quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo nội dung các văn kiện Đại hội XIII của Đảng vào thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; biểu thị sự nhất trí cao và quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết của đại hội đã đề ra, nhanh chóng đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Tin, ảnh: DUY THÀNH