Tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc, Quân ủy Trung ương tổ chức 139 điểm cầu truyền hình với 11.980 cán bộ, đảng viên toàn quân tham gia.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Trần Quang Phương Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chủ trì hội nghị. 

Tại điểm cầu Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chủ trì hội nghị.

Cùng dự tại điểm cầu tại Trụ sở Bộ Quốc phòng có Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; các đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam: Trung tướng Phùng Sĩ Tấn; Trung tướng Ngô Minh Tiến; Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa; lãnh đạo, chỉ huy các tổng cục, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

leftcenterrightdel
 

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên là các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xây dựng Dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng truyền đạt 5 chuyên đề là những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, bao gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; Nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.

Ngay sau khi kết thúc hội nghị, Tổng cục Chính trị sẽ hướng dẫn một số vấn đề phục vụ việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân.

Tin, ảnh: VIỆT CƯỜNG