Cùng dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Thường vụ QUTƯ; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Phó bí thư QUTƯ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Phạm Minh Chính, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Văn Nên, Chánh văn phòng Trung ương Đảng; Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Dự hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Thường vụ QUTƯ; Ủy viên QUTƯ.

leftcenterrightdel
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và nhấn mạnh, dự thảo báo cáo chính trị đã bám sát phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, chủ trương và giải pháp chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2015-2020; Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội hàng năm của QUTƯ; các Chiến lược Quốc phòng, Chiến lược Quân sự Việt Nam, Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, Chiến lược Bảo vệ Biên giới quốc gia…; đồng thời, quán triệt, cụ thể hóa những nội dung cơ bản về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc được đề cập trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Báo cáo chính trị khẳng định: 5 năm qua, mặc dù có nhiều khó khăn thách thức, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành, Trung ương và địa phương; QUTƯ, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã đoàn kết, đổi mới, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X đề ra, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Nổi bật là: QUTƯ, Bộ Quốc phòng luôn quán triệt, chấp hành nghiêm và thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; chủ động nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình, xử lý kịp thời có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; chủ động nghiên cứu, xây dựng, đề xuất, ban hành các chiến lược, đề án, góp phần hoàn thiện đường lối, pháp luật về quân sự, quốc phòng. Phát huy tốt vai trò nòng cốt của quân đội và dân quân tự vệ trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân; cùng với toàn Đảng, toàn dân và hệ thống chính trị bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

leftcenterrightdel
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị.

Chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của toàn quân được nâng lên. Công tác huấn luyện, diễn tập có nhiều đổi mới; điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, xây dựng nền nếp chính quy có chuyển biến tiến bộ; kỷ luật, kỷ cương được tăng cường. Phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm, cứu nạn, giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Công tác hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng có bước phát triển toàn diện, đời sống, sức khỏe của cán bộ, chiến sĩ được bảo đảm, vũ khí trang bị kỹ thuật được đồng bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Công tác đối ngoại quốc phòng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, nâng cao vị thế, uy tín của quân đội và đất nước trên trường quốc tế.

Đảng bộ Quân đội luôn trong sạch vững mạnh, quân đội vững mạnh về chính trị. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên; tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên không suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Bản chất cách mạng, truyền thống vẻ vang của Quân đội được giữ vững và phát huy; phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục tỏa sáng. Trước diễn biến phức tạp của tình hình, cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn đoàn kết, thống nhất cao, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu nhất trí cao với nội dung phương hướng cơ bản thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tới, đó là: Quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội. Tập trung xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đại hóa một số quân chủng, binh chủng, lực lượng, tạo tiền đề vững chắc để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam tiến lên hiện đại; xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp; thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Toàn quân sẵn sàng chiến đấu cao và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao sự chủ động trong công tác chuẩn bị và chất lượng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Dự thảo được chuẩn bị rất công phu, nghiêm túc, chặt chẽ, khoa học. Báo cáo chính trị thực sự là văn kiện trung tâm của đại hội, đã thể hiện một cách tập trung nhất tầm nhìn, bản lĩnh, trí tuệ của Đảng bộ Quân đội, ý chí, sức mạnh đoàn kết của toàn quân.

Phần đánh giá kết quả không chỉ tập trung vào nhiệm kỳ vừa qua mà còn đánh giá việc thực hiện các chủ trương, giải pháp được xác định từ các nhiệm kỳ trước như: Xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân; xây dựng quân đội về chính trị; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội trong tình hình mới…

Phần phương hướng đã tập trung xác định mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời xác định mục tiêu xây dựng quân đội những năm tiếp theo; các nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới. Trong đó, cần tiếp tục nghiên cứu dự báo đúng tình hình để chủ động chuẩn bị các tình huống ứng phó có hiệu quả. Cần đặc biệt chú ý đến các thách thức an ninh phi truyền thống. Nắm chắc đối tác, đối tượng, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Cùng với chuẩn bị tốt văn kiện phải đặc biệt quan tâm đến công tác nhân sự đại hội. Công tác nhân sự phải được chuẩn bị hết sức công phu, bài bản với trách nhiệm chính trị cao, dân chủ, khoa học, đúng quy trình, nguyên tắc. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Trung ương để chuẩn bị thật tốt nhân sự cán bộ quân đội tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương.

Tin, ảnh: DUY THÀNH