Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang khóa mới có 48 đồng chí. Tại Hội nghị thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư, các Phó bí thư Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Trong phiên họp đầu tiên của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 14 đồng chí (khuyết 01 đồng chí).

leftcenterrightdel
Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, tái cử Bí thư Tỉnh ủy An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Hai Phó bí thư Tỉnh ủy là đồng chí Nguyễn Thanh Bình và Lê Văn Nưng.

Ban Chấp hành đã bầu ra Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 9 đồng chí. Đồng chí Võ Minh Hoàng được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin, ảnh: BÁ HIÊN