Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng đoàn công tác; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư QUTƯ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Các đồng chí Ủy viên Thường vụ QUTƯ: Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT); Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Cùng dự buổi làm việc có Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên QUTƯ, Phó chủ nhiệm TCCT; các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng…

leftcenterrightdel
Toàn cảnh buổi làm việc.

Qua nghiên cứu tài liệu và nghe các ý kiến tại buổi làm việc, đoàn công tác đánh giá: Thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương về đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, Thường vụ QUTƯ đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghiêm túc, chất lượng trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân.

Trong đó, Thường vụ QUTƯ, TCCT đã chỉ đạo tổ chức tốt việc quán triệt, học tập chỉ thị, hướng dẫn và các văn bản của Trung ương về đại hội đảng các cấp (bằng cả hình thức tổ chức hội nghị và trực tuyến), tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp sớm ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn đại hội, bảo đảm chặt chẽ, đúng nguyên tắc, phù hợp với thực tiễn nhiệm vụ của đảng bộ, cơ quan, đơn vị. Thành lập các tiểu ban, tổ biên tập văn kiện và phân công cụ thể từng đồng chí ủy viên thường vụ, cấp ủy viên phụ trách các mặt công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội. Thành lập các tổ công tác chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức đảng đại hội điểm, kịp thời xem xét, giải quyết khó khăn, vướng mắc.

leftcenterrightdel
Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc.

Các cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên nắm, giải quyết tốt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên; làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, thi đua hướng về đại hội. Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên luôn xác định đại hội đảng là dịp để chỉnh đốn đội ngũ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần sáng tạo và trách nhiệm, phát huy truyền thống, bản chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Chủ động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các quan điểm, tư tưởng sai trái, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, nhất là hoạt động chống phá đại hội về văn kiện và công tác nhân sự.

leftcenterrightdel
Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại buổi làm việc.

Thường vụ QUTƯ đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt cho đại hội, trọng tâm là chuẩn bị văn kiện và nhân sự. Trong đó, báo cáo chính trị được chuẩn bị công phu, thực sự là văn kiện trung tâm của đại hội. Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy thể hiện tính chiến đấu cao, tự phê bình và phê bình nghiêm túc, thẳng thắn. Công tác nhân sự được thực hiện chặt chẽ, quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Quy định 08 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; các quy định, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, trọng tâm là về tiêu chuẩn, độ tuổi, cơ cấu cấp ủy và quy trình 5 bước trong chuẩn bị nhân sự cấp ủy khóa mới.

Cùng với chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc làm tốt công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội theo kế hoạch, Thường vụ QUTƯ đã tập trung chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời tích cực tham gia góp ý, xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị của các tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương theo kế hoạch của Ban Bí thư và đề nghị của các tỉnh, thành ủy. Đến nay, công tác chuẩn bị đại hội được triển khai toàn diện, đồng bộ, bảo đảm chặt chẽ theo đúng kế hoạch công tác của các tiểu ban và chương trình công tác của Thường vụ QUTƯ.

Tin, ảnh: MINH MẠNH-VIỆT HÀ