Tại hội nghị, các đại biểu được học tập, quán triệt các chuyên đề về: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng, nhận thức mới, tư duy mới về quốc phòng, an ninh của nước ta trong thời kỳ mới…

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự hội nghị học tập.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Kim Thọ, Bí thư Đảng ủy, Phó tổng giám Tổng công ty Thái Sơn đã nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc học tập nghị quyết, định hướng một số nội dung để đưa nghị quyết đại hội vào thực tiễn, vận dụng sáng tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị tại Tổng công ty. Đồng thời, tạo ra sự thống nhất cao trong toàn Tổng công ty, góp phần xây dựng Đảng bộ Tổng công ty trong sạch vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Nhân dịp này, Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty Thái Sơn báo cáo kết quả tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống và trao thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích cống hiến đối với sự hình thành, phát triển của tổng công ty, các cá nhân đạt giải trong cuộc thi tìm hiểu 30 năm ngày truyền thống Tổng công ty.

Tin, ảnh: XUÂN TRƯỞNG