Đảng bộ TP Hà Nội vinh dự được thành lập sớm nhất cả nước (ngày 17-3-1930). Trải qua 94 năm xây dựng và phát triển, cùng với sự lớn mạnh của Đảng ta, Đảng bộ TP Hà Nội không ngừng vươn lên và hiện là đảng bộ lớn nhất cả nước với 50 đảng bộ trực thuộc, hơn 47 vạn đảng viên (chiếm gần 10% tổng số đảng viên cả nước). Xác định rõ vai trò, vị trí là trái tim của cả nước để muôn triệu đồng bào hướng về và là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của đất nước, Đảng bộ thành phố luôn khắc ghi sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gương mẫu đi đầu trên nhiều lĩnh vực. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ thành phố, năm 2023, với mức tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) là 6,27% tuy chưa đạt mục tiêu đề ra, nhưng vẫn cao hơn so với mức tăng trưởng chung của cả nước là 5,05%. Toàn thành phố có 18/18 huyện đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó 183 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 68 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng, an ninh trên địa bàn được giữ vững. Kết quả phát triển toàn diện của Thủ đô Hà Nội là minh chứng cho những chủ trương đúng đắn của Đảng bộ thành phố, sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp và tinh thần gương mẫu, trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên; tạo ra thành quả nổi bật trên nhiều lĩnh vực để thực hiện được các mục tiêu về xây dựng Thủ đô “Văn hiến-Văn minh-Hiện đại”. 

leftcenterrightdel
Lãnh đạo TP Hà Nội đến thăm, động viên bà con nông dân tại xã Tráng Việt, huyện Mê Linh. 

Năm 2024, TP Hà Nội tiếp tục lựa chọn chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Ngay từ những tháng đầu năm 2024, toàn hệ thống chính trị Thủ đô đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nhằm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 và nhiều nhiệm vụ quan trọng có tính chiến lược liên quan đến phát triển Thủ đô, như: Hoàn thiện dự án Luật Thủ đô (sửa đổi); đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065...

Cùng với tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội, Đảng bộ TP Hà Nội quyết tâm đi đầu và quyết liệt đổi mới trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố. Năm 2023, với tinh thần “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, Đảng bộ TP Hà Nội phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng khoa học, dân chủ, bám sát yêu cầu thực tiễn. Đổi mới phương thức lãnh đạo nhưng tuyệt đối bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết liệt, khẩn trương, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ với phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả”. Nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp; lấy chất lượng công việc và sự hài lòng của người dân là thước đo đánh giá năng lực của cán bộ, đảng viên.

Trên tinh thần ấy, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành và chỉ đạo triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 7-8-2023 về “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị TP Hà Nội” nhằm khắc phục tình trạng cán bộ đùn đẩy công việc, né tránh trách nhiệm. Qua đó thể hiện quyết tâm tạo chuyển biến căn bản từ nhận thức đến hành động của cấp ủy, chính quyền các cấp và từng cán bộ, đảng viên. 

Việc ban hành Chỉ thị số 24-CT/TU và đưa ra 25 biểu hiện cụ thể của tình trạng cán bộ sợ sai không dám làm, đùn đẩy công việc, né tránh trách nhiệm được bàn rất sâu kỹ, bảo đảm sát thực tiễn, đúng quy định của Trung ương. Như các đồng chí lãnh đạo thành phố đã nhận định, mục tiêu quan trọng là nhìn vào đó thì không chỉ cán bộ tự soi, tự sửa được mà khi kiểm tra, giám sát cũng thuận lợi cho khâu đánh giá. Đây là căn cứ để địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện, các cơ quan phối hợp để kiểm tra, giám sát.

leftcenterrightdel

Lãnh đạo TP Hà Nội trao huy hiệu Đảng tặng các đảng viên lão thành của quận Ba Đình. Ảnh: MAI LAN 

Ngay sau khi Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Chỉ thị số 24-CT/TU, cấp ủy các cấp trong toàn thành phố đã khẩn trương ban hành kế hoạch triển khai thực hiện. Điều này thể hiện tinh thần quyết tâm, quyết liệt của toàn hệ thống chính trị của Thủ đô, nhằm nâng cao chất lượng thực thi nhiệm vụ và đề cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Việc ban hành và triển khai quyết liệt chỉ thị được các tầng lớp nhân dân Thủ đô rất hoan nghênh; qua đó nâng cao kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm xử lý công việc của cán bộ, đảng viên, góp phần thúc đẩy và bảo đảm chất lượng, tiến độ các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố. Đặc biệt, trước những việc khó như giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư, xây dựng đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô hay giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục tiến triển tốt...

Công tác cán bộ của thành phố cũng có nhiều đổi mới, sáng tạo, hiệu quả. Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Thành ủy Hà Nội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo chức danh và đào tạo kỹ năng thực tiễn cho cán bộ trong nguồn quy hoạch. Việc ban hành Quy định đánh giá, xếp loại hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị TP Hà Nội; đồng thời số hóa công tác đánh giá cán bộ đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ và nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức... 

Bài và ảnh: NGUYỄN KIÊN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.