Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

Xung quanh nhiệm vụ hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống, phóng viên Báo QĐND Điện tử đã có cuộc trao đổi với PGS, TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, trân trọng giới thiệu tới độc giả. 

Phỏng vấn (PV): Đồng chí đánh giá như thế nào về kết quả của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng?

PGS, TS Nguyễn Trọng Phúc: Kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, theo tôi có hai thành công lớn. Một là việc chuẩn bị xây dựng văn kiện đại hội. Văn kiện của Đại hội XIII tổng kết 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011); đánh giá nhiệm kỳ khóa XII. Vì thế, tính tổng kết của Đại hội XIII là rất rõ và những kết luận, quyết sách của Đại hội XIII trong các văn kiện mang tầm lý luận, khoa học nhưng đồng thời cũng là những định hướng chỉ đạo quan trọng cho thời kỳ tới. Các văn kiện của Đại hội đã nâng tầm tư duy của Đảng, đội ngũ lãnh đạo quản lý và toàn xã hội hướng theo mục tiêu của công cuộc đổi mới, hiện đại hóa.

leftcenterrightdel
PGS, TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng trao đổi với phóng viên Báo Quân đội nhân dân Điện tử. 

Thành công thứ hai là thành công trong công tác cán bộ, nhân sự. Suốt năm 2020, đại hội đảng bộ các cấp đã được tổ chức thành công theo quy trình 5 bước, thể hiện tính công khai, dân chủ, minh bạch, khách quan, trung thực. Do đó đã lựa chọn được đội ngũ cán bộ quản lý cao cấp tin cậy, ngăn chặn biểu hiện của tình trạng chạy chức, chạy quyền, tiêu cực khác. Đến Đại hội XIII với quá trình chuẩn bị nhân sự công phu, bài bản, trách nhiệm với Đảng và với nhân dân, đại hội đã lựa chọn được Ban Chấp hành Trung ương ngang tầm nhiệm vụ, Trung ương lại bầu ra Bộ Chính trị, Ban Bí thư là những đồng chí tiêu biểu, gương mẫu về đạo đức, tiêu biểu về trí tuệ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực tổ chức thực tiễn để dẫn dắt đất nước phát triển, uy tín chính trị không chỉ trong Đảng mà còn trong xã hội và thậm chí là uy tín quốc tế. Với đội ngũ cán bộ như thế là cơ sở để chúng ta đặt niềm tin vào nhiệm kỳ này sẽ đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững theo những mục tiêu, quyết sách mà đại hội đã xác định.

PV: Để hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, theo đồng chí cần triển khai những biện pháp gì?

PGS, TS Nguyễn Trọng Phúc: Để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống, trước hết, phải thống nhất nhận thức, quan điểm. Trong việc triển khai Chỉ thị số 01 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phải làm cho toàn bộ cán bộ, đảng viên, tầng lớp nhân dân nhận thức được đúng những mục tiêu lớn; phải hiểu sâu sắc những quyết sách lớn của Đảng. Từ những nhận thức đúng đắn đó mới chuyển hóa thành hành động. Khi triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cần chú ý tới chương trình hành động. Chỉ thị của Bộ Chính trị cũng đã nói rất rõ, sau khi đã nhận thức, quán triệt Nghị quyết rồi phải đi vào xây dựng chương trình hành động của từng ngành (như nông nghiệp làm gì, công nghiệp làm gì, thương mại dịch vụ làm gì, khoa học công nghệ làm gì, giáo dục đào tạo làm gì, các địa phương làm gì) đều cần phải đi vào hành động cụ thể, chứ không nói chung chung. Kỳ này, chương trình hành động phải rất bài bản, có giải pháp, mục tiêu đàng hoàng, thực hiện đúng căn dặn trước đây của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Chủ trương một, biện pháp mười, quyết tâm hai mươi” thì mới có thể hiện thực hóa đường lối của Đại hội XIII vào cuộc sống. Điểm thứ ba trong chỉ đạo thực hiện nghị quyết là phải có bước đi vững chắc, phải từ thực tiễn của địa phương, ngành, tổng thể đất nước mà đi vào những việc trọng tâm cụ thể của từng năm một. Ví dụ năm nay tập trung cái gì, năm sau thế nào, kế hoạch trung hạn, dài hạn. Đồng thời cũng cần nắm vững hơn 3 đột phá chiến lược: Hoàn thiện thể chế (trước hết là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa), đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng (cần tập trung đào tạo cán bộ quản lý, coi đây là nguồn nhân lực chất lượng cao); xây dựng cơ sở vật chất (trong nền tảng về vật chất, phải chú ý công trình giao thông vì đây là vấn đề lớn hiện nay cần tập trung tháo gỡ).

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo tỉnh Hải Dương trao đổi công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Thanh Hà

Nhưng quan trọng nhất vẫn là cán bộ. Nếu cán bộ giỏi sẽ nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống, hiện thực hóa nó rất nhanh. Nếu cán bộ yếu, lúng túng, có tâm lý chờ đợi, không sáng tạo thì rất khó thực hiện tốt Nghị quyết. Bởi Nghị quyết là như thế nhưng khi thực hiện phải hết sức năng động, sáng tạo. Không năng động, sáng tạo không thành công.

PV: Đồng chí có thể nói rõ hơn về vai trò của cán bộ trong việc hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng?

PGS, TS Nguyễn Trọng Phúc: Cũng như khi vận dụng Chủ nghĩa Mac-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, muốn thành công thì phải vận dụng sáng tạo, không thể bê nguyên si vào. Vì thế, để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cũng cần vận dụng sáng tạo Nghị quyết vào địa phương mình, ngành mình; phải nhanh chóng hiện thực hóa nó. Tất cả cái đó đòi hỏi đội ngũ cán bộ, mà trước hết đòi hỏi cán bộ quản lý phải khắc phục cho được điều mà Đại hội XIII đã nhận định: Hiện nay cái yếu của ta là yếu về khâu tổ chức thực hiện.

Lê-nin cũng từng nói: Toàn bộ vấn đề là ở năng lực tổ chức thực tiễn của cán bộ. Nếu cán bộ giỏi thì tổ chức thực tiễn nhanh chóng. Vì vậy cần kết hợp giữa nhận thức và hành động, giữa nói và làm một cách hài hòa. Hiện nay, văn bản, pháp luật, chính sách đã rõ rồi nhưng đi vào tổ chức thực hiện thì lại lúng túng vì vậy cần khắc phục cho được. 

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: TTXVN 

Tại các đại hội trước, tại một số nơi, việc triển khai học tập Nghị quyết khá bài bản nhưng vẫn còn nặng về hình thức. Hội nghị triển khai có quy mô lớn, hoành tráng nhưng khi đi vào xây dựng chương trình hành động thì lại lúng túng, cho nên khâu tổ chức thực hiện yếu vẫn kéo dài. Nghe thì rất hay, sáng ra rất nhiều vấn đề nhưng khi về triển khai thì lại lúng túng. Cho nên kỳ này cố gắng khắc phục. Cái này đòi hỏi sự rèn giũa của cán bộ, từ cấp cơ sở (xã, phường) cho đến cán bộ cấp trên cơ sở (huyện, quận, tỉnh, thành phố) rồi các ngành, nếu có cán bộ giỏi, năng động thì đi vào thực hiện nhanh, bài bản. 

Ví dụ như lũ lụt ở miền Trung, chống Covid-19 là thử thách của công tác cán bộ, thử thách sự năng động, trách nhiệm của cán bộ. Cái này không có trong sách vở hay Nghị quyết, trong khoa học lãnh đạo gọi là tình thế nảy sinh, vì vậy người cán bộ phải đưa ra những giải pháp tình thế để giải quyết.

Nếu cán bộ, đảng viên hội tụ đủ “6 dám”: Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám nói, dám đột phá sáng tạo và dám đương đầu với khó khăn, thử thách như Nghị quyết Đại hội XIII thì chắc chắn những cơ quan, đơn vị, địa phương đồng chí đó phụ trách sẽ đổi thay và phát triển bền vững. 

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

NHÓM PHÓNG VIÊN BÁO QĐND ĐIỆN TỬ