* Đại tá Trần Thanh Sơn, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Bình Định (đại biểu đoàn Đình Định):

Thể hiện rõ tầm cao trí tuệ của Đảng

Đại tá Trần Thanh Sơn, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Bình Định (đại biểu đoàn Đình Định) 

 

Theo tôi, công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội đã được tiến hành công phu, nghiêm túc, khoa học, đổi mới, có chất lượng cao, góp phần rất lớn tạo nên thành công của Đại hội lần thứ XII của Đảng. Các văn kiện thể hiện rõ tầm cao trí tuệ của Đảng, phản ánh đầy đủ, toàn diện những kết quả đạt được, những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém, chỉ ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, dự báo tình hình và định hướng mục tiêu, đề ra nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực trong thời gian tới rất cụ thể, phù hợp với tình hình đất nước; gắn kết chặt chẽ giữa lý luận với thực tiễn; có nhiều điểm mới; phản ánh tâm tư, nguyện vọng của đông đảo đồng bào, chiến sĩ cả nước. Trên cơ sở đó, các đại biểu dự Đại hội đã phát huy dân chủ, trí tuệ, thảo luận đánh giá chính xác kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, đề ra nhiều chủ trương phát huy các nhân tố, tạo động lực để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

NGỌC SINH (lược ghi)

Ông Hà Sỹ Tiếp, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh:

Thực hiện tốt công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ

 Ông Hà Sỹ Tiếp, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh.

Một trong những yếu tố tạo nên thành công của Đại hội XII, đó là Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã chuẩn bị tốt công tác nhân sự cho Đại hội, nhất là đã triển khai đồng bộ, thực chất, dân chủ, công khai công tác đào tạo quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, cũng như chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa mới... Qua các Hội nghị Trung ương 12, 13, 14 (khóa XI), các đại biểu đã phát huy dân chủ thảo luận, phân tích, tạo được sự thống nhất cao, lựa chọn và giới thiệu tới Đại hội các đồng chí có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sáng, lành mạnh, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy với công việc; có ý thức giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, gương mẫu chấp hành sự phân công và nguyên tắc của Đảng... Đại hội đã lựa chọn được các đồng chí ưu tú của Đảng để cùng toàn Đảng lãnh đạo đất nước thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới.

THU HẰNG (lược ghi)

* Ông Đỗ Thế Trà, cán bộ lão thành cách mạng (xã Đội Cấn, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang):

Mong các chủ trương sớm đi vào cuộc sống

Ông Đỗ Thế Trà, cán bộ lão thành cách mạng (xã Đội Cấn, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) 

Tôi năm nay đã gần 50 tuổi Đảng. Cũng như các đảng viên, người dân của thôn 7, xã Đội Cấn, TP Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang), tôi rất vui mừng khi Đại hội lần thứ XII của Đảng-sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, của đất nước, của dân tộc đã thành công tốt đẹp.

Thành công đó, theo tôi xuất phát từ công tác chuẩn bị Đại hội đã được Đảng ta tiến hành từ sớm, chu đáo, chặt chẽ. Đặc biệt là trong chuẩn bị văn kiện Đại hội, Đảng đã lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, kiều bào ở nước ngoài vào dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội. Các đại biểu dự Đại hội đại diện cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã phát huy dân chủ, trí tuệ, đoàn kết, sáng tạo thảo luận và đề ra những chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước đúng đắn, gắn với cuộc sống, phù hợp với nguyện vọng của người dân. Tôi mong rằng, ngay từ bây giờ, các cấp, các ngành cần chủ động xác định chủ trương, xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội. Trước mắt, cấp ủy, chính quyền các địa phương, các đơn vị LLVT cần quan tâm chăm lo chu đáo Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 cho người có công với cách mạng, người nghèo, cán bộ, chiến sĩ LLVT làm nhiệm vụ nơi biên giới, biển, đảo, vùng sâu, vùng xa...

MINH ĐĂNG (lược ghi)