Đây là một hoạt động đối ngoại đa phương chính thức có quy mô lớn trong năm 2023 mà Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự. Việc Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam dự HNCC ASEAN 42 vừa thể hiện sự ủng hộ của Việt Nam đối với Indonesia trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2023, vừa nhằm triển khai tích cực chủ trương, đường lối đối ngoại đã được Đại hội XIII của Đảng đề ra về “tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế”. Là HNCC chính thức đầu tiên trong Năm Chủ tịch ASEAN 2023, HNCC ASEAN 42 diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn có xu hướng gia tăng. Mặc dù kinh tế thế giới có những dấu hiệu phục hồi sau đại dịch Covid-19, song tốc độ tăng trưởng nói chung còn thấp và bấp bênh.

leftcenterrightdel
Indonesia, Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) năm 2023. Ảnh: dangcongsan.vn

Với ASEAN, Hiệp hội đang nỗ lực hoàn tất Kế hoạch tổng thể 2025 trên cả 3 trụ cột chính trị-an ninh, kinh tế và văn hóa-xã hội, đồng thời chuẩn bị cho giai đoạn phát triển tiếp theo với việc xây dựng Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau 2025, chú trọng nâng cao năng lực thể chế, thúc đẩy hợp tác theo các xu hướng lớn hiện nay như: Phục hồi bao trùm, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững... ASEAN tiếp tục định vị vững chắc vị trí đóng vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực, được thể hiện qua các sáng kiến, đề xuất mà một số đối tác đưa ra như nâng cấp quan hệ, triển khai những nội dung ưu tiên trong quan hệ, tổ chức HNCC kỷ niệm hoặc HNCC đầu tiên với ASEAN. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận rằng, trong khi đoàn kết nội khối và vai trò trung tâm của ASEAN tiếp tục được phát huy, Hiệp hội đang đối mặt với không ít thách thức cả từ bên trong lẫn bên ngoài.

Trong bối cảnh như vậy, HNCC ASEAN 42 với chủ đề: “Một ASEAN tầm vóc: Tâm điểm của tăng trưởng” chính là dịp để lãnh đạo các nước thành viên thảo luận, đề ra định hướng củng cố Cộng đồng, nâng cao tự cường, khả năng thích ứng và phát huy vai trò trung tâm của Hiệp hội trước những phức tạp, biến động hiện nay.

Lịch sử hơn 55 năm hình thành và phát triển của ASEAN đã chứng minh, sau mỗi khó khăn, thách thức và khủng hoảng, ASEAN lại mạnh mẽ hơn trước để giờ đây có thể tự hào là một hình mẫu liên kết khu vực thành công. Những thành quả đạt được chính là nền tảng vững chắc để ASEAN xây dựng một Cộng đồng đoàn kết, vững mạnh, thịnh vượng và tự cường, có vai trò, vị thế quốc tế cao, vì lợi ích chung của chúng ta.

Gần 30 năm gia nhập "mái nhà chung" ASEAN, cho đến nay, Việt Nam đã khẳng định là một phần không thể tách rời của ASEAN và khu vực Đông Nam Á, gắn sự phát triển của đất nước với ASEAN. Chính sách đối với ASEAN cũng trở thành một bộ phận quan trọng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Việt Nam luôn chủ động, tích cực và có trách nhiệm khi tham gia vào những công việc của Hiệp hội, cùng các nước thành viên duy trì, đề cao cách tiếp cận cân bằng, hài hòa trong những vấn đề khu vực và quốc tế, phát huy trách nhiệm, tiếng nói của ASEAN đối với hòa bình, ổn định và phát triển. Với tinh thần chủ động, tích cực, chân thành, tin cậy, có trách nhiệm, linh hoạt và sáng tạo, Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức mình cùng các nước thành viên củng cố đoàn kết nội khối, ứng phó hiệu quả với các thách thức đang đặt ra, khẳng định vai trò, hình ảnh và uy tín của ASEAN, qua đó cùng viết tiếp những chương thành công của Hiệp hội, đóng góp quan trọng cho hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.

QĐND