Cùng chủ trì hội nghị có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ; Điểu K’Ré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Tòng Thị Phóng, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội; Vương Đình Huệ, Phó thủ tướng Chính phủ; Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Văn Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương. Cùng dự có các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương... Đại diện lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị dự hội nghị có Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Chuyển biến rõ nét, tạo đồng thuận xã hội

Để tăng cường công tác DVCQ, góp phần xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, phục vụ nhân dân và thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Trung ương về CTDV, năm 2019, Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự Đảng Chính phủ tiếp tục phối hợp thực hiện "Năm DVCQ".

Năm qua, các chủ trương, cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước phần lớn đã thể hiện rõ, nhất quán quan điểm CTDV của Đảng, vì nhân dân, chăm lo, nâng cao mọi mặt đời sống nhân dân và mở rộng dân chủ, phát huy vai trò, quyền làm chủ của nhân dân. Các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện tốt 6 nội dung "Năm DVCQ" với phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, tạo nhiều chuyển biến rõ nét trong CTDV của các cấp chính quyền. Cấp ủy, chính quyền các địa phương, cơ quan, đơn vị trong toàn quốc đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện "Năm DVCQ" hướng vào các trọng tâm: Nâng cao năng lực quản lý nhà nước; phát triển kinh tế-xã hội; cải cách thủ tục hành chính; nâng cao đạo đức công vụ; giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân; tăng cường sự phối hợp của MTTQ, huy động hệ thống chính trị vào cuộc đồng bộ tham gia CTDV… Nhìn chung, các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng các bộ, ngành đã coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc, sáng tạo các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương.

Hội nghị đánh giá, các cơ quan nhà nước tăng cường công tác thể chế, cụ thể hóa chủ trương, quan điểm của Đảng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật phù hợp với thực tiễn và lợi ích, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; nhất là phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” được thể chế, cụ thể hóa trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Các cơ quan của Quốc hội tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp, giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; đổi mới hoạt động giám sát, chất vấn theo nhóm vấn đề có nhiều cử tri quan tâm; thường xuyên giám sát việc thực hiện kiến nghị của cử tri với các cơ quan nhà nước; hoạt động tiếp xúc cử tri được đổi mới, mở rộng hình thức tiếp xúc nơi cư trú, nơi làm việc, theo chuyên đề...

leftcenterrightdel
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu dự hội nghị.

Công tác tiếp và giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, chú trọng nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, đối thoại giữa người đứng đầu chính quyền các cấp với các tầng lớp nhân dân và các giai tầng xã hội. Năm qua, các cơ quan hành chính nhà nước đã giải quyết được hơn 28.000vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt 86,2%. Việc giải quyết các vụ việc phức tạp, đông người, kéo dài được quan tâm, qua giải quyết khiếu nại đã trả lại tập thể, cá nhân hơn 200 tỷ đồng, 24,1ha đất; khôi phục, bảo đảm quyền lợi cho 1.889 tập thể, cá nhân...

Đồng chí Hà Ngọc Anh, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương khẳng định: Những kết quả tích cực trong CTDV của chính quyền góp phần tạo đồng thuận xã hội, động viên nhân dân tham gia sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị. Tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân và góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2019.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả CTDV của lực lượng vũ trang

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, làm rõ những bài học kinh nghiệm của các bộ, ngành, địa phương trong CTDV chính quyền; chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế và đưa ra nhiều giải pháp thiết thực, sát với thực tế để thực hiện tốt CTDV chính quyền trong năm 2020.

Cùng với các bộ, ngành, địa phương, CTDV của LLVT được Quân ủy Trung ương (QUTƯ) và Đảng ủy Công an Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc. QUTƯ đã chỉ đạo các đơn vị quân đội phối hợp nắm tình hình nhân dân, nhất là các địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh, biên giới, biển, đảo; bám sát địa bàn, gắn nhiệm vụ dân vận với nhiệm vụ chính trị của toàn quân. Quân đội là lực lượng quan trọng tham gia xử lý các tình huống phức tạp về quốc phòng, an ninh; khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn... Các đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương đẩy mạnh CTDV, nhất là CTDV trong tuyển quân, xuất ngũ, huấn luyện. Phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quân-dân.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Trần Quang Phương khẳng định: Quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, hướng dẫn của Ban Dân vận Trung ương, QUTƯ, Bộ Quốc phòng đã tập trung lãnh đạo các đơn vị trong toàn quân triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả CTDV, "Năm DVCQ", coi đó vừa là trách nhiệm chính trị, vừa là tình cảm máu thịt của cán bộ, chiến sĩ toàn quân với nhân dân và là yêu cầu để thực hiện tốt chức năng đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của quân đội.

leftcenterrightdel
Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 308, Quân đoàn 1 tham gia giúp nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Trong năm 2019, quân đội đã tổ chức hơn 200.000 lượt bộ đội hành quân dã ngoại làm CTDV, phối hợp cùng địa phương xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tham gia xây dựng hơn 1.400 xã, phường; củng cố gần 4.400 chi bộ, hơn 5.000 tổ chức chính trị-xã hội. Toàn quân đã tham gia gần 1 triệu ngày công, hỗ trợ gần 120 tỷ đồng và hơn 6.000 lượt phương tiện tham gia cùng địa phương xóa đói, giảm nghèo hơn 5.000 hộ; giúp hoàn thành tiêu chí quốc phòng, an ninh cho gần 700 xã và hoàn thành tiêu chí nông thôn mới cho hơn 100 huyện, gần 900 xã. Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” có bước chuyển biến tích cực, hiệu quả. Toàn quân có nhiều mô hình, điển hình trong CTDV, thực hiện "Năm DVCQ", tiêu biểu, như: Mô hình “4 cùng, 4 bám”, Hành trình “Quân đội chung tay vì người nghèo”, nhận con nuôi biên phòng, “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”...

Thượng tướng Trần Quang Phương nhấn mạnh: Để tiếp tục nâng cao hiệu quả "Năm DVCQ" và CTDV trong quân đội thời gian tới, QUTƯ, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị xác định tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về CTDV. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp đối với "Năm DVCQ" và CTDV. Nâng cao hiệu quả phối hợp hoạt động giữa các đơn vị quân đội với các tổ chức chính trị-xã hội địa phương...

Dân vận tốt, gắn với giữ vững kỷ cương phép nước

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Những kết quả toàn diện của đất nước năm 2019 trong bối cảnh quốc tế đầy biến động đã nói lên rằng “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Thành tựu của "Năm DVCQ 2019" là một thành tố tích cực trong cải cách và phát triển đất nước. Đó là nền tảng quan trọng để nước ta bước vào năm đầu tiên của thập kỷ mới, thực hiện vai trò là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và vai trò Chủ tịch ASEAN, khẳng định vị thế của nước ta trên trường quốc tế.

Nhấn mạnh về vai trò, ý nghĩa của DVCQ là tạo sự đồng thuận, làm cho mọi người cùng dốc sức, đồng lòng để thực hiện mục tiêu chung, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng: Công tác dân vận không phải là việc của riêng ban dân vận mà là công việc chung của tất cả các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị. Do vậy phải mở rộng thực hành dân chủ, có như vậy mới phát huy được lòng hăng hái, sáng kiến, sáng tạo vượt khó. Cơ quan nào mở rộng dân chủ tốt sẽ đoàn kết tốt, đồng thuận cao trong thực thi nhiệm vụ và kết quả thu được tốt hơn.

Để thực hiện có hiệu quả CTDV chính quyền trong năm 2020 và những năm tiếp theo, CTDV cần được triển khai đồng bộ, nhiều hình thức, nhiều cách làm, mở rộng đến các thành phần xã hội. Do vậy, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý trên các lĩnh vực đời sống xã hội; cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp. Triển khai mạnh mẽ hơn nữa mô hình người dân đánh giá chính quyền trong việc cung cấp dịch vụ công. “Trước tiên, chính quyền các cấp phải hướng về người dân, lo cho dân, phải bám dân, xử lý đúng đắn mối quan hệ máu thịt giữa người dân và cơ quan nhà nước, coi đây là nền tảng quan trọng để làm tốt CTDV”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ cho rằng cần đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ; kiên quyết xử lý cán bộ, công chức, viên chức nhà nước quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu, hách dịch, cửa quyền, năng lực phẩm chất kém. Tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hành dân chủ trên các lĩnh vực ở các cơ quan nhà nước các cấp, bảo đảm công khai, minh bạch; phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tham gia giám sát, quản lý cơ quan hành chính nhà nước. Tăng cường đối thoại thực chất, hiệu quả giữa các cấp chính quyền với người dân, doanh nghiệp; đặc biệt là giải quyết kịp thời, đúng pháp luật những kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là những khiếu kiện phức tạp, đông người, kéo dài.

LLVT thực hiện tốt phong trào toàn dân tham gia bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân; phát huy phẩm chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ và hình ảnh người Công an nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn cho người dân. Thực hiện đồng bộ các chương trình, mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững trên các địa bàn chiến lược, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới, hải đảo.

Nhiệm vụ của CTDV không chỉ là vận động nhân dân làm theo mà phải nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, vì nhân dân, chăm lo sức khỏe, vật chất, tinh thần cho nhân dân. Trên tinh thần đó, Thủ tướng yêu cầu CTDV chính quyền phải thực chất, thực lòng, phải ứng xử có văn hóa, giữ gìn đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên. Công tác dân vận tốt, nhưng phải giữ vững kỷ cương, phép nước; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong hệ thống và cần chú trọng làm tốt CTDV trên không gian mạng trong tình hình mới.

Bài và ảnh: MINH MẠNH