Bằng nhiều giải pháp đồng bộ và sự quyết tâm, quyết liệt đổi mới, hoạt động của HĐND tỉnh Cà Mau khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 có sự chuyển biến tích cực về chất lượng, hiệu quả; qua đó phát huy tốt vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm

Là người có nhiều năm tham gia HĐND tỉnh Cà Mau, đồng chí Hồ Trung Việt, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau hiểu rất rõ những chuyển biến tích cực trong các hoạt động của HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay. Đồng chí chia sẻ: "Trước đây, công tác tổ chức kỳ họp của HĐND tỉnh Cà Mau còn khá nhiều yếu kém. Tại các kỳ họp, hầu như HĐND tỉnh chỉ xem xét, thông qua những nội dung mà UBND tỉnh trình lên. Hay như, chất lượng nội dung các văn bản, các dự thảo nghị quyết nếu không đạt yêu cầu thì thường là “đẩy” lại cho UBND tỉnh xử lý. Cũng bởi thế mà công việc không trôi vì tình trạng dựa dẫm, ỷ lại ở một bộ phận cán bộ, công chức các phòng, ban giữa HĐND và UBND tỉnh...".

leftcenterrightdel

Nghị quyết Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2021-2026 Quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đặt ra mục tiêu đến năm 2030, Cà Mau trở thành trung tâm chế biến thủy sản của cả nước. Trong ảnh: Chế biến tôm tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú.

Ảnh: TRÚC ĐÀO 

Nhưng đó là chuyện của những nhiệm kỳ trước. Từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực HĐND tỉnh Cà Mau thường xuyên quan tâm sâu sát, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng các kỳ họp của HĐND tỉnh khóa X. Tất cả nội dung liên quan đến các hoạt động tài chính, ngân sách, đầu tư công, chính sách đối với những đối tượng xã hội trong tỉnh đều được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét nội dung chi tiết và cho chủ trương, trước khi đưa ra kỳ họp để HĐND tỉnh xem xét thông qua. Mặt khác, công tác phối hợp chuẩn bị kỳ họp giữa UBND và HĐND tỉnh, nhất là khâu chuẩn bị dự thảo nội dung các văn bản đã có sự nhịp nhàng, nền nếp. 

Bàn sâu kỹ hơn vấn đề này, đồng chí Dương Huỳnh Khải, Phó chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định, hoạt động của HĐND tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2021-2026 được đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”. Có nghĩa là, căn cứ vào chương trình làm việc cả nhiệm kỳ và hằng năm, HĐND tỉnh phải có trách nhiệm rà soát, chủ động phối hợp, đôn đốc, nhắc đầu việc để UBND tỉnh chuẩn bị nội dung trình HĐND cho ý kiến trong các kỳ họp. Các phòng, ban liên quan của HĐND và UBND tỉnh phải có trách nhiệm cùng rà soát công việc, từ các văn bản của Trung ương cần cụ thể hóa đến văn bản của Tỉnh ủy ban hành để sớm thể chế hóa. Nếu dự thảo nghị quyết hoặc nội dung làm việc tại kỳ họp chưa bảo đảm chất lượng thì cả HĐND và UBND tỉnh cùng chịu trách nhiệm, không có chuyện đùn đẩy, né tránh.

Đặc biệt, để bảo đảm "rõ người, rõ trách nhiệm", nâng cao sự chủ động và trách nhiệm của từng cơ quan, cá nhân, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch HĐND tỉnh chỉ đạo rất quyết liệt, đưa nội dung này vào đánh giá cán bộ hằng năm. Theo đó, trên từng lĩnh vực phụ trách, cán bộ nào để chậm trễ trong công tác chuẩn bị văn bản, sót lọt nội dung hoặc nội dung không bảo đảm chất lượng, thì sẽ xem đây là một căn cứ để đánh giá, nhận xét cán bộ cuối năm.

Không dân chủ hình thức, qua loa, chiếu lệ

Quá trình khảo sát tại tỉnh Cà Mau, chúng tôi ghi nhận thực tế, hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh có nhiều đổi mới về nội dung, cách thức, hướng về cơ sở trên tinh thần đề cao dân chủ, phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân. Người dân được đặt vào vị trí trung tâm, là chủ thể trong quá trình xây dựng và ban hành nghị quyết, trong các hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri. Nhờ đó, chất lượng, hiệu quả các hoạt động ngày càng đi vào thực chất; đồng thời vị trí, vai trò của người đại biểu dân cử không ngừng được nâng lên. 

Đồng chí Dương Huỳnh Khải nêu thực tế: "Trước đây, khi đi tiếp xúc cử tri, các tổ đại biểu HĐND thường mời nhiều thành phần, ban, ngành tham gia cùng. Lãnh đạo các sở, ngành, địa phương cùng tham gia, nhưng cũng chỉ ngồi chờ nhân dân đặt câu hỏi, chất vấn thì trả lời, không có thì thôi. Như vậy vừa không hiệu quả, vừa mất thời gian của các đồng chí lãnh đạo... Từ đầu nhiệm kỳ này, Thường trực HĐND tỉnh Cà Mau chủ trương giảm số lượng đại biểu lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tham gia trực tiếp tại các kỳ tiếp xúc cử tri, thay vào đó là kết nối trực tuyến qua điện thoại". 

Theo đó, trước mỗi đợt tiếp xúc cử tri, HĐND tỉnh thông báo đến lãnh đạo các sở, ngành, địa phương để khi cử tri đặt câu hỏi chất vấn đến lĩnh vực phụ trách thì có trách nhiệm trả lời. Trên tinh thần đó, tất cả những vấn đề cử tri chất vấn, kiến nghị đều được kết nối qua điện thoại tới lãnh đạo cơ quan chức năng giải đáp kịp thời...

Đặc biệt, HĐND tỉnh chủ trương hạn chế mời cử tri là cán bộ địa phương, chú trọng hướng đến đối tượng cử tri là nhân dân trong các buổi tiếp xúc. Trước mỗi đợt chuẩn bị tiếp xúc cử tri, các tổ đại biểu HĐND phối hợp với địa phương thông báo rộng rãi đến toàn thể nhân dân trong khu vực về thời gian, địa điểm tổ chức buổi tiếp xúc. Đồng thời, Mặt trận Tổ quốc tổng hợp báo cáo tình hình kinh tế-xã hội và đời sống nhân dân trong khu vực, tiếp đó là lắng nghe ý kiến phản ánh của cử tri. Cách làm này vừa phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ mặt trận ở cơ sở, vừa phát huy quyền làm chủ, quyền giám sát của nhân dân. 

MINH MẠNH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.