Cuộc hội thảo nhằm tiếp tục làm rõ vị trí, vai trò đạo đức cách mạng và sự cần thiết phải xây dựng Đảng về đạo đức theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo quan điểm xây dựng Đảng về đạo đức trong xây dựng đảng bộ, chi bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng giảng dạy môn CTĐ, CTCT và nghiên cứu khoa học; đề cao trách nhiệm trong đấu tranh phòng, chống chủ nghĩa cá nhân và các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội thảo. 

Tại hội thảo, các đại biểu, nhà khoa học đã thảo luận, làm rõ một số vấn đề: Tiếp tục làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn, những yêu cầu cấp bách của việc xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên; tiếp tục làm rõ các nhân tố tác động mới, các yêu cầu mới tác động đến đạo đức của cán bộ, đảng viên; góp ý, đề xuất bổ sung, góp phần hoàn thiện những chuẩn mực đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ, đảng viên sao cho sát hợp với thực tiễn mới; đề xuất các giải pháp triển khai thực hành chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên hiệu quả, khả thi và có tác động lan tỏa tích cực rộng lớn trong toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội; về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong khoa thực sự mẫu mực, tiêu biểu, phát huy vai trò nêu gương, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân…

Tin, ảnh: PHAN ĐỨC HOÀN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.