Nội dung tập huấn tập trung nghiên cứu Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND; các nguyên tắc cơ bản trong vận động bầu cử; việc tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc cử tri nơi người ứng cử ĐBQH cư trú và kỹ năng trình bày chương trình hành động của người ứng cử ĐBQH... Theo lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, sau khi Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố danh sách chính thức những người ứng cử theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước, cơ quan, tổ chức, đơn vị có người ứng cử ĐBQH thông báo cho người ứng cử của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình sắp xếp thời gian về địa phương nơi ứng cử để thực hiện quyền vận động bầu cử theo kế hoạch của Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thời gian vận động bầu cử được bắt đầu từ ngày công bố danh sách chính thức những người ứng cử và kết thúc trước 7 giờ ngày 22-5-2021.

HỒNG SÁNG và CTV