Đây là đơn vị làm trước để các cơ quan, đơn vị trong TCCT rút kinh nghiệm, triển khai tổ chức phát động. Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm TCCT biểu dương Đoàn 871 đã làm tốt công tác chuẩn bị bầu cử, có nhiều kết quả tích cực trong bảo đảm ATGT, tổ chức lễ phát động trang trọng, ý nghĩa, thiết thực. Đồng chí nhấn mạnh, Đoàn 871 được chọn là đơn vị làm trước để tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm là vinh dự, hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống của đơn vị. Để đợt thi đua cao điểm đem lại hiệu quả thiết thực, Thượng tướng Đỗ Căn yêu cầu đoàn cần đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân viên, học viên về công tác bầu cử; làm tốt công tác chuẩn bị, bảo đảm cho bầu cử diễn ra đúng luật, nhanh, gọn, thuận lợi, trở thành điểm bầu cử kiểu mẫu trên địa bàn, góp phần cùng quân đội thực hiện thành công đợt bầu cử. Cần tiếp tục tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, nhân viên, chiến sĩ nhận thức rõ về ATGT, thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm ATGT, giảm các vụ việc mất an toàn xảy ra... (VĂN CHIỂN).

* Trong hai ngày 19 và 20-4, các cơ quan, đơn vị trong LLVT Quân khu 7 đã tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng bầu cử. Đợt thi đua, các cơ quan, đơn vị tập trung hoàn thành tốt các nội dung, chỉ tiêu thi đua, gồm: 100% cán bộ, chiến sĩ, nhân viên sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; tổ chức tốt việc quán triệt, học tập nắm vững các quy định, hướng dẫn của các cấp về công tác bầu cử; hoàn thành nhiệm vụ chính trị tốt nhất, chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật, an toàn giao thông, SSCĐ cao; 100% quân số tham gia bầu cử đúng luật, an toàn... Đợt thi đua kéo dài đến ngày 23-5-2021. (DUY NGUYỄN)

* Ngày 20-4, các đơn vị: Bộ CHQS TP Đà Nẵng; Lữ đoàn Phòng không 283 (Quân khu 4); Trung đoàn Ra đa 295, Sư đoàn 363 (Quân chủng Phòng không–Không quân); Trung đoàn 141, Sư đoàn 3 (Quân khu 1) phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng bầu cử. Cán bộ, nhân viên, chiến sĩ các đơn vị đăng ký thực hiện tốt các nội dung, chỉ tiêu thi đua: Huấn luyện, SSCĐ đạt kết quả tốt nhất; chấp hành kỷ luật nghiêm nhất; tham gia bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả cao nhất; bảo đảm an toàn tuyệt đối trong mọi hoạt động; 100% quân số tham gia bầu cử, bảo đảm chặt chẽ, nhanh gọn, an toàn, hoàn thành đúng thời gian quy định... (DIỆP HÙNG ĐÔNG NINH).