leftcenterrightdel
Cử tri tại các khu cách ly tập trung Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa nghiên cứu tiểu sử người ứng cử.

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh Khánh Hòa, ngoài 20 khu vực bỏ phiếu thuộc huyện Trường Sa đã tổ chức bầu cử sớm vào ngày 16-5, còn 941 khu vực bỏ phiếu trong toàn tỉnh đều tổ chức đúng ngày 23-5; các tổ bầu cử đã hoàn thành khai mạc bầu cử đúng theo trình tự, thủ tục quy định; thực hiện nghiêm ngặt công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu là 993.340 người, đạt tỷ lệ 99,56% cử tri đi bầu; toàn tỉnh có 822/961 tổ bầu cử, 99/139 đơn vị cấp xã và 2/9 đơn vị cấp huyện có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%. Trong ngày hội, cử tri toàn tỉnh phấn khởi, hăng hái đi bỏ phiếu để bầu ra những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV bảo đảm đủ số lượng 7 đại biểu; HĐND tỉnh bầu đủ 52 đại biểu; HĐND cấp huyện bầu đủ 290 đại biểu; HĐND cấp xã được 3.182 đại biểu (thiếu 28 người). Trên địa bàn tỉnh không có đơn vị bầu cử nào phải tiến hành bầu lại, có 1 đơn vị bầu cử cấp xã phải bầu thêm 1 đại biểu HĐND cấp xã.

Mặc dù diễn ra trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã diễn ra thành công tốt đẹp, tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao. Kết quả này có được là nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, ban chỉ đạo, ủy ban bầu cử các cấp đã chủ động triển khai các công việc một cách chu đáo, đúng quy định… Bên cạnh đó có một số vấn đề cần rút kinh nghiệm qua công tác tổ chức bầu cử như: Việc phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong công tác triển khai bầu cử; rà soát, cập nhật danh sách cử tri; đảm bảo kinh phí, cũng như công bố kết quả sau bầu cử.

Tin, ảnh: VĂN HẠNH