Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Trước hết, nhân dịp xuân mới, thay mặt Trung ương, Quân ủy Trung ương, tôi thân ái gửi lời thăm hỏi ân cần và lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân. Tôi tin tưởng, với bản chất tốt đẹp và truyền thống vẻ vang, với thành quả đạt được trong năm 2017, cán bộ, chiến sĩ QĐND Việt Nam sẽ bước vào một năm mới đầy niềm tin và sự tự hào, tiếp tục lập nhiều chiến công, thành tích mới, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN thân yêu của chúng ta!

leftcenterrightdel
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Phóng viên (PV): Xin cảm ơn lời chúc năm mới của Tổng Bí thư! Với tình cảm đặc biệt đó, Tổng Bí thư có thể chia sẻ đánh giá về những thành quả QĐND Việt Nam đạt được trong năm qua?

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Năm 2017 ghi nhận nhiều thành tựu đáng tự hào về mọi mặt trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, thành quả giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, bảo đảm môi trường hòa bình cho công cuộc xây dựng và phát triển có ý nghĩa quan trọng hàng đầu.

Như đã biết, năm qua, bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có nhiều biến động rất phức tạp; đất nước gặp không ít khó khăn, thử thách, bão lụt, thiên tai liên tục xảy ra, gây thiệt hại to lớn cho đồng bào nhiều địa phương trong cả nước; các thế lực thù địch tăng cường các hoạt động chống phá sự nghiệp cách mạng,... nhưng với sự nỗ lực, phấn đấu cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, chúng ta đã giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình để phát triển đất nước; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ, lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN... Sự phát triển của đất nước đang hướng tới mục tiêu nhanh và bền vững là nhờ chúng ta có nền tảng của một đất nước tự do, độc lập. Tiềm lực kinh tế, sức mạnh tổng hợp được tăng cường; uy tín, vị thế quốc tế của đất nước và Đảng Cộng sản Việt Nam, của QĐND Việt Nam được nâng lên một cách rõ rệt là nhờ chúng ta kết hợp chặt chẽ, hiệu quả hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, chúng ta đã biết phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, cả về mặt chiến lược và sách lược. Hội nhập quốc tế và đối ngoại về quốc phòng là định hướng chiến lược đúng đắn, là kế sách bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ khi đất nước chưa lâm nguy. Thông qua hội nhập quốc tế về quốc phòng, an ninh để tăng cường, củng cố lòng tin chiến lược, duy trì môi trường hòa bình, hợp tác cùng phát triển, củng cố thế trận quốc phòng, an ninh của đất nước. Tích cực, chủ động, chắc chắn, linh hoạt, hiệu quả, không để rơi vào thế bị động, bất ngờ. Kết hợp giữa phát hiện, ngăn chặn các nguy cơ từ bên ngoài với đẩy lùi các mầm mống nguy hại của "giặc nội xâm", nhằm phục vụ đắc lực cho công cuộc đổi mới.

Trong thành quả chung đó, Đảng, Nhà nước, nhân dân trân trọng và đánh giá cao những nỗ lực to lớn của quân đội nói chung và những cán bộ, chiến sĩ nói riêng đang ngày đêm làm tròn nhiệm vụ bảo vệ biên cương, hải đảo, giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia. Đảng, Nhà nước và nhân dân biết ơn những đóng góp, hy sinh của cán bộ, chiến sĩ trong tham gia phòng, chống thiên tai, địch họa; ghi công những cán bộ, chiến sĩ quả cảm hy sinh bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân; trân trọng, cảm ơn mồ hôi, công sức của bộ đội trong tham gia xóa đói, giảm nghèo, đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới, tham gia phát triển kinh tế, xung kích tham gia xây dựng nông thôn mới...

leftcenterrightdel
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam (tháng 11-2017). Ảnh: Trí Dũng

PV: Như Tổng Bí thư vừa khẳng định, việc chống "giặc nội xâm", giữ ổn định từ bên trong cũng là một phương cách bảo vệ Tổ quốc?

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Đây là bài học có từ ngàn đời, gắn liền với quá trình dựng và giữ nước của dân tộc ta. Quan điểm này càng được thể hiện và kiểm định tính đúng đắn bằng chính thực tiễn lãnh đạo chống "thù trong, giặc ngoài" của Lãnh tụ Hồ Chí Minh và Đảng ta ngay sau khi chính quyền cách mạng non trẻ được thành lập. Đó là quan điểm xem tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí... cũng là một loại giặc-"giặc nội xâm". Và chỉ khi dẹp được loại giặc nguy hại này thì đất nước mới ổn định vững chắc, chính quyền được giữ vững, dân tộc mới có đủ thế và lực đánh thắng xâm lược ngoại bang và xây dựng, phát triển đất nước.

Ở nước ta, thời gian qua, tệ quan liêu, nạn tham nhũng đã trở thành quốc nạn, được Trung ương xác định là một trong bốn nguy cơ của sự nghiệp cách mạng; gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến vai trò, uy tín và sức mạnh của Đảng, tổn hại to lớn đến niềm tin của nhân dân đối với Đảng và hệ thống chính trị. Do đó, nếu không ngăn chặn, đẩy lùi kịp thời, loại giặc này sẽ làm mục ruỗng hệ thống từ bên trong, phá hỏng đội ngũ cán bộ và nền móng chế độ; làm suy yếu sức mạnh, làm hỏng thanh danh, uy tín và đánh mất vai trò lãnh đạo toàn xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và như vậy, xét về bản chất, đó cũng chính là việc mất nước từ bên trong như Bác Hồ kính yêu từng cảnh báo.

Bởi thế, những năm qua, dù Trung ương đã có Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), vẫn tiếp tục ban hành Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), rồi lại đề ra những chủ trương, giải pháp lớn trong Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) để tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Cùng với đó, chúng ta tích cực đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Đây là những vấn đề rất lớn thể hiện ý chí của Đảng trong việc phòng và chống các biểu hiện tiêu cực nội bộ; là "kim chỉ nam" hành động, biểu thị tinh thần đấu tranh không khoan nhượng với nạn tham nhũng, lãng phí; là quyết tâm chính trị xuyên suốt, nhất quán trong xây dựng đội ngũ cán bộ, xứng đáng là công bộc của dân, vì nhân dân phục vụ.

Thế nhưng, nạn tham nhũng diễn biến hết sức phức tạp, tinh vi. Hơn nữa, gánh nặng tư duy lỗi thời vẫn hiện hữu, rào cản về mặt tâm lý xã hội chưa được tháo gỡ triệt để. Khó khăn chồng chất khó khăn trong cuộc chiến chống "giặc nội xâm", nhưng chính sự bứt phá, sáng tạo của phong trào quần chúng đã mở ra triển vọng và tạo tiền đề căn bản để Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các chủ trương, giải pháp sát, trúng cả về chiến lược, sách lược để lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả cuộc chiến này. Và kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong năm 2017 là sản phẩm của sự tiếp nối những nỗ lực của Trung ương từ nhiều nhiệm kỳ trước. Cũng bởi thế, ở thời điểm này, từ Trung ương, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đến các cấp, các ngành, địa phương đều bắt nhịp, vận hành triển khai quyết liệt, đồng bộ mặt công tác này. Hay nói cách khác là chúng ta đã tạo lập được nền tảng, quy tụ được sức mạnh tổng hợp để làm cho bộ máy trong sạch hơn, hiệu quả hơn, xứng đáng hơn với dân tộc và sự nghiệp cách mạng.

Thế nhưng, cũng cần biết rằng, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh với tiêu cực, phòng, chống tham nhũng là một cuộc đấu tranh đầy khó khăn, gian khổ và cần phải kiên quyết, kiên trì, quyết tâm, quyết liệt mới thực hiện được. Hơn nữa, thành quả của nó đôi khi lại là nỗi đau mất cán bộ chứ không hẳn là niềm vui! Do đó, trong năm 2018 và những năm tiếp theo, chúng ta phải biết cách vượt lên nỗi đau, chấp nhận những mất mát khách quan để làm trong sạch bộ máy, để Đảng mạnh hơn, xứng đáng hơn với vai trò lãnh đạo, sứ mệnh mà Tổ quốc và nhân dân giao phó.

PV: Cùng với thành quả như Tổng Bí thư vừa chia sẻ, năm 2017 còn được ghi nhận bởi những dấu ấn quan trọng nào khác, thưa Tổng Bí thư?

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Trong năm 2017, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đất nước ta vẫn tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện với những điểm sáng nổi bật. Đó là lần đầu tiên sau nhiều năm, chúng ta đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức toàn bộ 13 chỉ tiêu kế hoạch đề ra với mức tăng trưởng đạt 6,81%, là mức cao so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Đó là một trong những năm thành công nhất của hoạt động đối ngoại, đưa quan hệ với các đối tác đi vào chiều sâu, chủ động, tích cực hội nhập, nâng cao vị thế và uy tín quốc tế của đất nước. Thực hiện tốt vai trò nước chủ nhà Hội nghị Cấp cao APEC-Đà Nẵng, chúng ta đã tạo được dấu ấn Việt Nam trong tiến trình hợp tác APEC nói riêng và quá trình liên kết kinh tế, chính trị châu Á-Thái Bình Dương nói chung. Đó là thành quả của công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, cùng khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam; đồng thời cũng là sản phẩm của sự trải nghiệm từ thực tiễn qua hơn 30 năm đổi mới. Những thành tố đó được hội tụ đã tạo điều kiện chín muồi để Trung ương ban hành cùng lúc ba nghị quyết quan trọng lãnh đạo về phát triển kinh tế tại Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII). Đó là dấu mốc của sự đổi mới, giúp tháo gỡ phần lớn những vướng mắc về mặt cơ chế, thể hiện tư tưởng quyết đoán, dứt khoát theo những hướng đi mới trong hội nhập, phát triển kinh tế, kết nối, đan xen lợi ích với các nền kinh tế khu vực và thế giới. Đó chính là lý do khiến Việt Nam được ghi nhận là một trong những quốc gia an toàn và ổn định nhất ở Đông Nam Á, một đất nước thường phải hứng chịu thiệt hại nghiêm trọng bởi bão lũ, thiên tai hằng năm, song vẫn giữ được đà tăng trưởng bền vững đã xác định trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

PV: Nhân dịp năm mới, Tổng Bí thư nhắn gửi thông điệp gì đến với chiến sĩ, đồng bào cả nước?

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: "Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân". Năm qua, chúng ta đã đạt được những thành quả vô cùng đáng quý, làm nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững của đất nước. Tất cả đều nhờ vào sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Truyền thống dân tộc, lòng tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng là sức mạnh to lớn để dân tộc Việt Nam tiến lên phía trước. Ổn định chính trị, nền tảng để phát triển đất nước chính là điều mà mỗi người cần nhận thức một cách sâu sắc để có hành động đúng đắn, sáng suốt. Ổn định chính trị-xã hội vừa là tiền đề, vừa là kết quả của những thành tựu to lớn trong phát triển của đất nước và cũng là điều kiện thuận lợi cho việc tăng cường và mở rộng quan hệ với tất cả các nước trong cộng đồng quốc tế.

Trong năm 2018, mỗi người càng cần ý thức tốt hơn, cao hơn về trách nhiệm công dân đối với Tổ quốc, trong đó, vấn đề quan trọng hàng đầu chính là việc nêu cao trách nhiệm, tích cực đóng góp ngày càng nhiều cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

QĐND Việt Nam là đội quân từ nhân dân mà ra, được nhân dân yêu quý, trao tặng danh hiệu Bộ đội Cụ Hồ-danh hiệu vô cùng cao quý, biểu tượng cao đẹp của mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, quân đội và nhân dân. Do vậy, bất luận trong tình huống nào, mỗi cán bộ, chiến sĩ QĐND đều phải nêu cao trách nhiệm, gìn giữ phẩm chất, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ sáng đẹp mãi trong lòng dân. Muốn thế, phải ra sức học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực, trình độ, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, làm chủ vũ khí, trang thiết bị, đáp ứng tốt yêu cầu của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Nắm vững và vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao; vững vàng trước mọi tác động tiêu cực của mặt trái kinh tế thị trường, luôn sẵn sàng "Vì nhân dân quên mình", "Vì nhân dân phục vụ", xứng đáng với sự tin cậy của Đảng và niềm tin yêu của nhân dân.

Chào năm 2018, chúng ta tự hào về những thành quả gặt hái được trong năm 2017. Đây không chỉ là minh chứng cho đường lối đúng đắn mà còn là nền tảng, động lực mang đến kỳ vọng lớn lao: Non sông ta, đất nước ta sẽ bước vào một năm mới-một giai đoạn mới với tâm thế mới, khí thế mới, đĩnh đạc, đàng hoàng và hứa hẹn những thành công mới.

PV: Trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư!

NGUYỄN TẤN TUÂN (thực hiện)