Mà em thì trăm ngả 

Chân cà nhắc cho những lần vấp ngã

Vướng theo trò ú tim

leftcenterrightdel

Minh họa: MAI MINH

Anh tìm em như thể tìm chim

Anh ngóng cửa Nam, em luồn cửa Bắc

Anh đã yêu em như người đánh trận 

Ngả hai bàn tay trắng... chào thua

 

Trót cày sâu cuốc bẫm suốt một mùa 

Đành đắng đót nhận vài bông thóc lép

Khốn một nỗi, mắt em thời vẫn đẹp 

Trong tựa màu... mắt trong.

ĐÀM KHÁNH PHƯƠNG