Gió liu riu. Se sẽ lá run cành
Se sẽ bước. Bâng khuâng. Se sẽ nhớ
Nắng non non. Se sẽ. Nắng mong manh!


Góc quán cũ môi hồng se sẽ nở
Nụ chào thơm se sẽ nét xuân tươi
Phin cà phê lừng thơm se sẽ giọt
Mươi khách quen se sẽ tiếng nói cười

Xuân đang mới sao mình se sẽ cũ?
Bước tha hương se sẽ nỗi nhớ nhà
Thơ se sẽ thơ viết đầu năm phố
Kiếng cận đi se sẽ bước kiêu sa!

LÊ HUY MẬU