Đồng chí Lê Xuân Trinh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội thương (nay là Bộ Công Thương), nguyên Phó chủ nhiệm thứ nhất Ủy ban Kế hoạch Nhà nước (nay là Bộ Kế hoạch và Đầu tư), nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, nguyên Trưởng ban Ban Quản lý khu công nghiệp Việt Nam, hỏa táng tại Đài hóa thân Thiên Đức, Phù Ninh, Phú Thọ. Nơi an nghỉ cuối cùng tại xã Quảng Minh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất, gia đình xin được lượng thứ.

Hà Nội, ngày 8-8-2022

Gia đình đồng chí LÊ XUÂN TRINH