1. Tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Bình Lâm (Hiệp Đức, Quảng Nam) có ngôi mộ liệt sĩ Thức, không ghi ngày, tháng, năm sinh, quê quán; không ghi ngày, tháng hy sinh, không rõ đơn vị. 

2. Tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Sông Hinh (Phú Yên) có ngôi mộ liệt sĩ Ngật; đơn vị giao liên; quê quán miền Bắc, năm hy sinh không rõ. 

3. Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Long (Phước Long, Bình Phước) có ngôi mộ liệt sĩ Thái; hy sinh năm 1968; năm sinh, quê quán, đơn vị không rõ.

4. Tại Nghĩa trang Liệt sĩ thị trấn Ái Tử (Triệu Phong, Quảng Trị) có ngôi mộ liệt sĩ Nguyễn Đình Trưởng; năm sinh, quê quán, đơn vị không rõ.

Vì vậy, CCB Đào Thiện Sính mong các gia đình có liệt sĩ trùng tên trong danh sách trên mà chưa rõ được an táng tại đâu, căn cứ giấy báo tử hoặc bản trích lục hồ sơ liệt sĩ để đối chiếu lại.

Từ những thông tin trên, đồng đội hoặc ai biết cụ thể về 4 liệt sĩ trên, xin báo cho CCB Đào Thiện Sính, điện thoại: 0918.793.918 hoặc Chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”.

Chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”-Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội; điện thoại: 069.554119; thư điện tử: congtacdang@qdnd.vn.