Trả lời: Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự năm 2023 có hiệu lực từ ngày 1-1-2025 quy định, có 5 trường hợp phá dỡ công trình quốc phòng và 2 trường hợp di dời khu quân sự.

Việc xây dựng công trình quốc phòng, xác định và giới hạn khu quân sự nhằm phục vụ cho mục đích quân sự, quốc phòng. Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự được xác định là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, là trách nhiệm của toàn dân, của cả hệ thống chính trị, trong đó, QĐND Việt Nam làm nòng cốt. Công trình quốc phòng, khu quân sự phải được bảo đảm bí mật, an toàn, đúng mục đích, công năng sử dụng, phù hợp với từng loại, nhóm công trình quốc phòng và khu quân sự. Pháp luật nghiêm cấm việc sử dụng trái phép, sai mục đích; chuyển mục đích sử dụng, phá dỡ công trình quốc phòng và di dời khu quân sự trái quy định của pháp luật. Trong một số trường hợp được quy định trước, công trình quốc phòng được phá dỡ, khu quân sự được di dời.

1. Các trường hợp công trình quốc phòng được phá dỡ bao gồm:

- Bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng ảnh hưởng đến an toàn trong quản lý, khai thác, sử dụng;

- Đã hoàn thành nhiệm vụ đối với công trình được xây dựng, lắp đặt tạm thời;

- Không còn nhu cầu sử dụng cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng nhưng do yêu cầu bảo đảm bí mật Nhà nước mà không được chuyển mục đích sử dụng;

- Nằm trong phạm vi thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội mà cơ quan, tổ chức, chủ đầu tư thực hiện dự án không có nhu cầu tiếp tục sử dụng hoặc phải phá dỡ để bảo đảm bí mật nhà nước;

- Để xử lý các tình huống cấp bách theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

2. Các trường hợp khu quân sự được di dời bao gồm:

- Di dời theo yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng;

- Di dời để thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

QĐND

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Bạn đọc xem các tin, bài liên quan.