Ở đây chúng tôi như gặp lại niềm vui vỡ òa sau mỗi trận thắng và cũng không ít nỗi buồn man mác khi trận đánh không như mong muốn, nhiều đồng đội mãi mãi không trở về. Nhiều bài báo trong trang “Tiếp lửa truyền thống” đã giúp chúng tôi những kinh nghiệm huấn luyện, chiến đấu, những bài học xương máu mà cha ông ta đã để lại; nhiều kỷ niệm thắm đượm tình quân dân, tinh thần đoàn kết khắc phục khó khăn để làm nên những trận đánh đi vào lịch sử vẻ vang của Quân đội ta. Càng đọc, cánh lính trẻ chúng tôi càng cảm nhận rằng: Trong những năm tháng quân ngũ của mình, chúng tôi được “tiếp lửa” từ truyền thống mà cha ông ta đã đổ bao máu xương mới xây dựng nên. Bởi thế, trang báo này thật ý nghĩa biết bao với chúng tôi.

 Chúng tôi hy vọng, trang "Tiếp lửa truyền thống" luôn được duy trì đều đặn; chất lượng, hình thức bài viết luôn được nâng cao, đa dạng hơn để cánh lính trẻ được “tiếp lửa”. 

NGUYỄN ĐỨC CHUNG

(Trung đoàn 102, Sư đoàn Quân Tiên phong)