Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại Điều 17, Nghị định số 86/2021/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-12-2021. Cụ thể như sau:

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt (do cơ quan quản lý trực tiếp xác nhận).

- Không trong thời gian bị kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa: TTXVN.

- Có trình độ, năng lực phù hợp với nội dung, chương trình tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật tại nước ngoài.

- Đáp ứng các yêu cầu khác của chương trình tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật tại nước ngoài.

- Được cơ quan quản lý trực tiếp đồng ý cử ra nước ngoài.

* Bạn đọc Lê Đình Thành ở phường 2, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, hỏi: Theo quy định của pháp luật, những hành vi nào bị cấm trong hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng?

Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại Điều 6, Nghị định số 58/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Cụ thể như sau:

- Thu thập, cung cấp trái phép các thông tin thuộc phạm vi, danh mục bí mật của Nhà nước.

- Cố ý làm sai lệch nội dung thông tin tín dụng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân liên quan.

- Trao đổi thông tin tín dụng, cung cấp sản phẩm thông tin tín dụng sai đối tượng, sai mục đích, bất hợp pháp.

- Lợi dụng hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng để tư lợi cá nhân, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

- Cản trở hoạt động thu thập và sử dụng thông tin tín dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

QĐND