Trả lời: Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 143/2020/TT-BQP ngày 8-12-2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17-10-2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng quy định thời hạn sử dụng thẻ BHYT đối với thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ tương ứng thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự.

* Anh Nguyễn Văn Thức ở thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng (Nam Định) có vợ đang công tác trong đơn vị quân đội, hỏi: Phạm vi hưởng BHYT đối với quân nhân được quy định như thế nào?

Trả lời: Theo quy định tại Điều 6 Thông tư liên tịch số 85/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC ngày 20-6-2016 hướng dẫn thực hiện BHYT đối với quân nhân và người làm công tác cơ yếu thì phạm vi hưởng BHYT đối với quân nhân được quy định cụ thể như sau:

1. Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, khám thai định kỳ và sinh con. 

2. Không áp dụng giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

3. Chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phạm vi được hưởng BHYT gồm: Thuốc, hóa chất, vật tư y tế được phép lưu hành tại Việt Nam và dịch vụ kỹ thuật y tế được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Chi phí vận chuyển trong trường hợp cấp cứu hoặc vượt khả năng chuyên môn phải chuyển tuyến điều trị.

Mọi thông tin, ý kiến cần giải đáp xin gửi về Phòng biên tập Công tác Đảng, công tác chính trị, Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hoàn Kiếm, Hà Nội; điện thoại: 069.554119; 024.37478610; thư điện tử: chinhtriqdnd@yahoo.com.vn.

QĐND