Ngày 18-9-2023, Bộ Quốc phòng có văn bản trả lời như sau:

Theo quy định của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành Luật thì sĩ quan khi thôi phục vụ quân đội nếu không đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí, chế độ bệnh binh hoặc chuyển ngành, thì giải quyết phục viên, khi phục viên được xét hưởng trợ cấp một lần theo số năm công tác trong quân đội, không quy định sĩ quan phục viên được hưởng trợ cấp hằng tháng. Mặt khác, theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành, quân nhân khi thôi phục vụ tại ngũ, một trong những điều kiện để được hưởng lương hưu hằng tháng đó là phải có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm trở lên.

leftcenterrightdel
Hướng dẫn chiến sĩ mới gấp chăn màn. Ảnh: qdnd.vn. 

Bên cạnh đó, những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước; Đảng, Nhà nước luôn quan tâm chỉ đạo, ban hành các văn bản quy định về chế độ, chính sách đối với người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế (Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27-10-2008; Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9-11-2011); theo đó, sĩ quan tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác trong Quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương, hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động hoặc chế độ bệnh binh hàng tháng được xem xét, xét hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng nếu đủ điều kiện theo quy định.

Việc quy định điều kiện hưởng, mức hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với sĩ quan phục viên và chế độ trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế đã được các Bộ, ngành nghiên cứu kỹ; bảo đảm phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước và khả năng bảo đảm ngân sách của Nhà nước; đồng thời, cân đối chung với các chế độ, chính sách đã ban hành.

Trên đây là trả lời của Bộ Quốc phòng đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Phước, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước để trả lời cử tri.

VIỆT CHUNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Bạn đọc xem các tin, bài liên quan.