Trả lời: Theo quy định tại khoản 5, Điều 17, Nghị định số 33/2016/NĐ-CP ngày 10-5-2016, việc tạm dừng đóng BHXH đối với quân nhân bị tạm giam được thực hiện như sau:

- Quân nhân bị tạm giam thì quân nhân đó và đơn vị quản lý được tạm dừng đóng BHXH;

- Sau thời gian tạm giam, nếu được cơ quan có thẩm quyền xác định bị oan, sai thì quân nhân và đơn vị quản lý thực hiện việc đóng bù BHXH cho thời gian bị tạm giam; số tiền đóng bù không phải tính lãi chậm đóng theo quy định tại khoản 3, Điều 122, Luật BHXH năm 2014;

- Trường hợp cơ quan có thẩm quyền xác định quân nhân là có tội thì không thực hiện việc đóng bù BHXH cho thời gian bị tạm giam.

leftcenterrightdel
Sổ bảo hiểm xã hội. Ảnh minh họa: bhxhbqp.vn. 


* Anh Lê Ngọc Khang, ở xã Liên Trường (Quảng Trạch, Quảng Bình) hỏi:
 Quy định về cấp sổ BHXH hoặc giải quyết chế độ hưu trí, tử tuất đối với người lao động trong Bộ Quốc phòng chưa được cấp sổ BHXH mà không còn hồ sơ gốc thể hiện quá trình công tác trước ngày 1-1-1995?

Trả lời: Khoản 11, Điều 23, Nghị định số 33/2016/NĐ-CP ngày 10-5-2016 quy định: 

Trường hợp khi cấp sổ BHXH hoặc khi giải quyết chế độ hưu trí, tử tuất đối với người lao động chưa được cấp sổ BHXH mà không còn hồ sơ gốc thể hiện quá trình công tác trước ngày 1-1-1995 thì phải có văn bản của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý người lao động giải trình rõ lý do bị mất, đồng thời xác nhận về quá trình công tác có đóng BHXH và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những xác nhận đó, kèm theo các giấy tờ liên quan đến thời gian công tác có đóng BHXH, tính chất công việc, diễn biến tiền lương, chưa nhận trợ cấp phục viên, xuất ngũ, thôi việc, trợ cấp BHXH một lần; báo cáo Bộ Quốc phòng, gửi Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội xem xét, quyết định.

Nếu cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý người lao động sáp nhập, hợp nhất hoặc giải thể thì cơ quan, đơn vị mới được thành lập hoặc cơ quan, đơn vị cấp trên trực tiếp có trách nhiệm thực hiện công việc nêu trên theo quy định.

Mọi thông tin, ý kiến cần giải đáp xin gửi về Phòng biên tập Công tác Đảng, công tác chính trị, Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hoàn Kiếm, Hà Nội; điện thoại: 069.554119; 024.37478610; thư điện tử: chinhtriqdnd@yahoo.com.vn.

QĐND