Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại Điều 6 Nghị định số 75/2021/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực thi hành từ ngày 15-9-2021. Cụ thể như sau:

Thứ nhất, điều dưỡng phục hồi sức khỏe tại nhà: Mức chi bằng 0,9 lần mức chuẩn/người/lần và được chi trả trực tiếp cho đối tượng được hưởng.

Thứ hai, điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung: Mức chi bằng 1,8 lần mức chuẩn/người/lần. Nội dung chi bao gồm: Tiền ăn trong thời gian điều dưỡng; thuốc thiết yếu; quà tặng cho đối tượng; các khoản chi khác phục vụ trực tiếp cho đối tượng trong thời gian điều dưỡng (mức chi tối đa 15% mức chi điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung), gồm: Khăn mặt, xà phòng, bàn chải, thuốc đánh răng, tham quan, chụp ảnh, tư vấn sức khỏe, phục hồi chức năng, sách báo, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và các khoản chi khác phục vụ đối tượng điều dưỡng.

leftcenterrightdel
Bác sĩ tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh chăm sóc sức khỏe cho thương binh đang điều trị bệnh tại Trung tâm. Ảnh: TTXVN.


* Bạn đọc Vũ Đức Nho ở phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, TP Hà Nội hỏi:
 Việc phá dỡ nhà chung cư phải thực hiện theo quy định nào?

Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định số 69/2021/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-9-2021. Cụ thể như sau:

- Trước khi thực hiện phá dỡ, chủ đầu tư phải thực hiện lập, phê duyệt phương án, giải pháp phá dỡ nhà chung cư theo quy định của pháp luật xây dựng;

- Chủ đầu tư tự thực hiện việc phá dỡ nếu có đủ năng lực theo quy định của pháp luật về xây dựng hoặc thuê tổ chức có năng lực phá dỡ để thực hiện phá dỡ theo phương án, giải pháp phá dỡ được duyệt;

- Trường hợp do sự cố, thiên tai, cháy nổ mà phải phá dỡ khẩn cấp nhà chung cư thì đơn vị được giao phá dỡ có trách nhiệm thực hiện việc phá dỡ theo quy định của pháp luật về xây dựng.

QĐND