Trả lời:
Thực hiện Quyết định số 1666/QĐ-BHXH, ngày 3-12-2020 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về ban hành mẫu thẻ bảo hiểm y tế; Công văn số 1146/BHXH-TST, ngày 4-5-2021 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc triển khai mẫu thẻ bảo hiểm y tế trong Bộ Quốc phòng. Từ ngày 19-5-2023, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng thực hiện in, cấp thẻ bảo hiểm y tế theo mẫu mới đối với các đối tượng: lao động hợp đồng đang phục vụ trong Quân đội; học sinh, sinh viên hệ dân sự đang học tập tại các học viện, nhà trường Quân đội; thân nhân quân nhân, thân nhân người làm công tác cơ yếu hưởng lương và sinh hoạt phí như quân nhân; thân nhân công nhân và viên chức quốc phòng; thân nhân người làm công tác khác thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ.

Thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới được cấp mới đối với người tham gia bảo hiểm y tế lần đầu tại Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng hoặc cấp đổi, cấp lại đối với những trường hợp thay đổi thông tin in trên thẻ hoặc bị mất, hỏng thẻ bảo hiểm y tế.

Thẻ bảo hiểm y tế mẫu cũ do Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng đã cấp mà vẫn còn thời hạn sử dụng thì tiếp tục dùng để đi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và không đổi thẻ mẫu mới.

Các đối tượng còn lại tham gia bảo hiểm y tế tại Bộ Quốc phòng áp dụng mẫu thẻ quy định tại Quyết định số 1500/QĐ-BHXH, ngày 14-12-2015 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành thẻ bảo hiểm y tế cấp cho quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu.

THANH HẢI

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Bạn đọc xem các tin, bài liên quan.