Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 diễn ra một cách an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, không còn tiêu cực, gian lận như ở Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018. Kỷ cương trường, lớp được tăng cường, trách nhiệm của cán bộ giáo dục, đội ngũ giáo viên được nâng lên; tình trạng buông lỏng quản lý, bạo lực học đường từng bước được ngăn chặn... Thế nhưng, vẫn còn đó những hạn chế cần khắc phục kịp thời, như: Năng lực, trình độ chuyên môn của một bộ phận giáo viên ở một số vùng miền vẫn chưa đồng bộ; căn bệnh thành tích dẫn đến chất lượng giáo dục thiếu thực chất, công bằng; thủ tục hành  chính, hội họp, hồ sơ, giấy tờ rườm rà gây cản trở khả năng tự chủ, sáng tạo của đội ngũ giáo viên vẫn còn xảy ra.

Để năm học 2019-2010 đạt kết quả tốt, cấp ủy, ban giám hiệu các nhà trường cần thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm quản lý của mình, giảm bớt những cuộc họp, các đợt kiểm tra nội bộ không cần thiết và dành nhiều thời gian hơn cho hoạt động trao đổi chuyên môn, dạy-học. Đối với đội ngũ giáo viên, cần tập trung nâng cao ý thức trách nhiệm, kiên quyết nói không với bệnh hình thức, đối phó khi có đợt kiểm tra, dự giờ của ban giám hiệu. Về phía các em học sinh, phải nỗ lực phấn đấu chấp hành nghiêm kỷ luật của nhà trường, tự giác học tốt, rèn tốt, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi... Có sự đoàn kết thống nhất, tất cả cùng nỗ lực phấn đấu thì năm học 2019-2020 mới thực sự là năm học của kỷ cương, tình thương và trách nhiệm.

 ĐỖ TẤN NGỌC

(Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi)