Trả lời: Vấn đề bạn hỏi, Báo Quân đội nhân dân điện tử trả lời như sau: Điều 39 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định về nhiệm vụ của Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp xã như sau:

leftcenterrightdel

Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc khám sơ tuyển sức khỏe cho thanh niên trong diện gọi nhập ngũ. Ảnh: Dương Hà.

1. Giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về nghĩa vụ quân sự; tổ chức cho công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự và khám sức khỏe.

2. Báo cáo Ủy ban nhân dân cấp xã và Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp huyện danh sách công dân được gọi nhập ngũ, tạm hoãn gọi nhập ngũ, miễn gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

3. Tổ chức cho công dân thực hiện lệnh gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; lệnh gọi tập trung huấn luyện, diễn tập, lệnh kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu.

4. Giúp Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra, hướng dẫn cơ quan, tổ chức liên quan trong việc thực hiện chính sách hậu phương quân đội và quản lý công dân trong diện thực hiện nghĩa vụ quân sự ở địa phương.

5. Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong việc thực hiện pháp luật về nghĩa vụ quân sự.

BÁO QĐND ĐIỆN TỬ