Trả lời: Tuổi phục vụ tại ngũ của SQ, QNCN không được điều chỉnh theo quy định tại Nghị định số 135/2020/NĐ-CP của Chính phủ vì những lý do như sau:

- Tuổi phục vụ tại ngũ là hạn tuổi phục vụ cao nhất theo cấp bậc quân hàm của SQ, QNCN, được quy định tại Luật SQ và Luật QNCN, công nhân và viên chức quốc phòng.

- Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18-11-2020 của Chính phủ điều chỉnh về tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 169 Bộ luật Lao động; do đó, tuổi phục vụ tại ngũ của SQ, QNCN không thuộc phạm vi điều chỉnh của nghị định này.

* Anh Trần Ngọc Linh ở phường Đại Kim (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội), hỏi: Quân nhân nghỉ hưu trong trường hợp nào thì tuổi nghỉ hưu thực hiện theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) và Bộ luật Lao động?

Trả lời: Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động sửa đổi, bổ sung Điều 54 Luật BHXH thì đối với quân nhân, ngoài các trường hợp đủ điều kiện nghỉ hưu theo quy định của Luật SQ, Luật QNCN, công nhân và viên chức quốc phong, nếu có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên, thuộc một trong 3 trường hợp sau thì được nghỉ hưu, đồng thời, tuổi được quy định cụ thể như sau:

Trường hợp 1: Trong điều kiện lao động bình thường, tại thời điểm nghỉ hưu quân nhân có tuổi thấp hơn tối đa 5 tuổi so với tuổi quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động (cụ thể: Năm 2023, nam đủ 55 tuổi 9 tháng và nữ là đủ 51 tuổi).

Trường hợp 2: Có từ đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành hoặc có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả vùng có phụ cấp khu vực 0,7 trở lên trước ngày 1-1-2021 thì quân nhân được nghỉ hưu khi có tuổi (tại thời điểm nghỉ hưu) thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động (năm 2023, nam đủ 50 tuổi 9 tháng và nữ là đủ 46 tuổi)

Trường hợp 3: Quân nhân bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao thì quân nhân được nghỉ hưu mà không phụ thuộc vào tuổi đời.

Mọi thông tin, ý kiến cần giải đáp xin gửi về Phòng biên tập Công tác Đảng, công tác chính trị, Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hoàn Kiếm, Hà Nội; điện thoại: 069.554119; 024.37478610; thư điện tử: congtacdang@qdnd.vn. 
 

QĐND

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Bạn đọc xem các tin, bài liên quan.