Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại Điều 18 Thông tư số 143/2023/TT-BQP ngày 27-12-2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, quy định xử lý kỷ luật trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Cụ thể như sau:

1. Người nào xúc phạm đến nhân phẩm, danh dự, uy tín của đồng đội trong quan hệ công tác thì bị kỷ luật từ khiển trách, cảnh cáo đến hạ bậc lương.

2. Nếu vi phạm một trong các trường hợp sau thì bị kỷ luật từ giáng chức, cách chức, giáng cấp bậc quân hàm, tước quân hàm sĩ quan đến tước danh hiệu quân nhân, buộc thôi việc:

a) Là chỉ huy hoặc cấp trên;

b) Đã bị xử lý kỷ luật mà còn vi phạm;

c) Lôi kéo người khác tham gia;

d) Gây tổn hại sức khỏe.

* Hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết, quy định về cấp hiệu của hạ sĩ quan-binh sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam khi mặc áo kiểu có yếm được quy định như thế nào?

Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại khoản 4 Điều 6 Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BQP ngày 25-3-2024 quy định quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của Quân đội nhân dân Việt Nam. Cụ thể như sau:

Cấp hiệu của hạ sĩ quan-binh sĩ Hải quân khi mặc áo kiểu có yếm:

- Hình dáng: Hình chữ nhật.

- Nền cấp hiệu màu tím than, có hình phù hiệu Hải quân.

- Đường viền cấp hiệu: Không có đường viền.

- Trên nền cấp hiệu gắn: Vạch ngang màu vàng. Số lượng vạch:

+ Binh nhì: 1 vạch ở đầu dưới cấp hiệu;

+ Binh nhất: 2 vạch cân đối ở hai đầu cấp hiệu;

+ Hạ sĩ: 1 vạch cân đối ở giữa cấp hiệu;

+ Trung sĩ: 2 vạch cân đối ở giữa cấp hiệu;

+ Thượng sĩ: 3 vạch cân đối ở giữa cấp hiệu.

QĐND

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Bạn đọc xem các tin, bài liên quan.