Ngay đầu năm học mới

Cả tiểu đội cùng ngồi

Tìm biện pháp phấn đấu

Học tốt ngay từ đầu...

"Lính cậu" nghĩ đâu đâu

Tìm lý do lẩn tránh:

“Nào là vì trời nóng

Và rất sợ gác đêm

Lúc học lại hay quên

Mong mọi người thông cảm”.

Đồng đội không hề nản

Gần gũi ở mọi nơi

Động viên, nhắc kịp thời

"Lính cậu" đã thay đổi.

Giờ biết cùng tiểu đội

Tích cực học và rèn

Gần đây đã được khen

Vì có nhiều cố gắng.

BINH NHÌ