Vì hoạt động chuyên môn là hoạt động trọng tâm, chủ yếu, quan trọng trong nhà trường. Theo quy định tại điều lệ trường phổ thông hiện hành, các cơ sở giáo dục phải duy trì hai buổi sinh hoạt chuyên môn/tháng đối với tổ, nhóm chuyên môn. Đặc biệt, muốn có học trò giỏi thì phải có người thầy dạy tốt. Muốn có thầy dạy tốt thì từng giáo viên phải nỗ lực học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Sinh hoạt chuyên môn không chỉ giúp cho từng giáo viên nâng cao năng lực chuyên môn của bản thân, mà còn là môi trường để tình đồng nghiệp nảy nở và phát triển, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc chung, cũng như công việc riêng.

Thế nhưng, thực tế tại không ít cơ sở giáo dục, ban giám hiệu vẫn buông lỏng chức năng quản lý, các tổ trưởng chuyên môn thiếu nhiệt tâm và năng lực tổ chức, điều hành tổ chuyên môn. Đến buổi sinh hoạt chuyên môn nội dung sơ sài, hời hợt, qua loa, chiếu lệ, các thành viên trong tổ ít trao đổi, chia sẻ, hỗ trợ với nhau. Vấn đề cấp thiết đặt ra ở đây là phải thay đổi lề lối, cách thức quản lý chuyên môn của ban giám hiệu và cách tổ chức sinh hoạt chuyên môn của các tổ trưởng chuyên môn theo hướng hiệu quả và đạt chất lượng cao nhất. Trước hết, ban giám hiệu phải quản lý và chỉ đạo sát sao, chặt chẽ, có định hướng phù hợp, cụ thể cho hoạt động chuyên môn hằng tháng. Các tổ trưởng trong vai trò quản lý, điều hành phải đầu tư, chuẩn bị tốt nội dung các buổi sinh hoạt chuyên môn. Hình thức sinh hoạt cần đổi mới theo hướng nêu vấn đề, thảo luận các giải pháp để tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn khi gặp phải...

Trong công cuộc đổi mới giáo dục hiện nay, những buổi họp, sinh hoạt chuyên môn là thời gian quý để các tổ, nhóm chuyên môn, các thầy giáo, cô giáo củng cố và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ. Như vậy, phải duy trì thường xuyên và từng bước nâng chất lượng các buổi sinh hoạt tổ chuyên môn.     

ĐỖ TẤN NGỌC (Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi)