Từ việc tiết kiệm kinh phí hội nghị, công tác phí trong và ngoài nước, tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác; yêu cầu các địa phương chủ động điều hành ngân sách địa phương, trường hợp hụt thu thì phải chủ động sử dụng dự phòng ngân sách, quỹ dự trữ tài chính, tăng thu, tiết kiệm chi...; cùng với một số giải pháp khác đã giúp ngân sách nhà nước năm 2020 tiết kiệm được 49,3 nghìn tỷ đồng (hơn 2 tỷ USD).

49,3 nghìn tỷ đồng là số tiền lớn và nó càng có ý nghĩa đối với nền kinh tế đất nước trước những khó khăn, tác động rất mạnh của dịch Covid-19 trong năm qua. Con số này còn nói lên nhiều điều. Có thể thấy, dư địa trong tiết kiệm vẫn còn nhiều nếu chúng ta có những biện pháp quản lý, thực hiện tốt.

Tiết kiệm là cách mà chúng ta phải tính toán, cơ cấu lại, sắp xếp lại điều chưa hợp lý trong chi. Những gì không cần thiết, không phù hợp, lãng phí thì cần phải cắt giảm. Trên thực tế, trong các hội nghị, hội thảo, vấn đề công tác phí cần phải được quản lý chặt chẽ, tránh lãng phí mà không mang lại hiệu quả. Thời gian qua, dư luận từng phản ánh hiện tượng cán bộ đi công tác, thậm chí đi công tác nước ngoài không đúng thành phần, nội dung làm việc không phù hợp, thời gian dài không cần thiết đã gây lãng phí ngân sách, bức xúc dư luận. Có những hội nghị mà đáng ra, trong thời buổi công nghệ phát triển chỉ cần họp trực tuyến, ứng dụng công nghệ trong triển khai công việc, sẽ giúp tiết kiệm được nhiều chi phí. Một hội nghị trực tiếp, triệu tập đủ thành phần phải bảo đảm rất nhiều chi phí, không chỉ tiêu chuẩn đại biểu, in ấn tài liệu, văn phòng phẩm mà còn tốn nhiều chi phí ăn ở, đi lại... của đại biểu. Vì vậy, những hội nghị nào xét thấy có thể tổ chức trực tuyến được thì nên làm. Chúng ta cần đẩy nhanh chính quyền điện tử sẽ giảm được rất nhiều chi phí không cần thiết. Nhìn rộng ra, không chỉ hội nghị, công tác phí mà những chi phí nào xét thấy không cần thiết, có thể tiết kiệm được thì cần phải tiết kiệm.

Nói như vậy nhưng chúng ta không thể hô hào chung chung mà cần có biện pháp cụ thể và những quy định chặt chẽ, chế tài phù hợp trong thực hiện. Đất nước còn khó khăn, chúng ta đang cần rất nhiều nguồn lực để phát triển.

Luật sư NGUYỄN THÀNH MINH (Đoàn Luật sư tỉnh Tuyên Quang)