leftcenterrightdel
Dây leo trùm lên đường điện trên đường Long Phước, phường Long Phước đã được gỡ sau khi báo đăng.

“Công ty Điện lực Thủ Thiêm cảm ơn quý báo đã hỗ trợ và hợp tác với công ty trong thời gian qua. Công ty đã kiểm tra thực tế hiện trường, phối hợp với đơn vị viễn thông chặt mé các nhánh cây, gỡ bỏ các cây dây leo ra khỏi lưới điện và dây cáp viễn thông tại điểm báo phản ánh bảo đảm an toàn, mỹ quan đô thị. Hiện tại, công ty đang thực hiện kiểm tra lưới điện các tuyến đường trên địa bàn quận 9 và sẽ xử lý những tồn tại trên lưới điện hoàn tất trong tháng 8-2020”.

Báo Quân đội nhân dân hoan nghênh Công ty Điện lực Thủ Thiêm đã sớm khắc phục sự việc và hồi âm tòa soạn.

QĐND